Маркетинг у медицині – особливості, проблеми та рекомендації

Напрямки діяльності

Маркетингові заходи мають перед собою наступні цілі:

 • аналіз ринку та побудова прогнозу;
 • вибір найбільш ефективних методів впливу на сегменти ринку;
 • розробка адекватної цінової політики;
 • інформування;
 • формування плану маркетингу.

Аналіз ринку передбачає насамперед вивчення звітів з продажу медичних препаратів та виробів, послуг. Паралельно з аналізом статистики не ведеться просвітницька робота для формування потреби населення в здоров’ї.

Особливості маркетингу в охороні здоров’я полягають у тому, що потреба в допомозі може виникнути занадто пізно, коли захворювання запущене. Для мінімізації подібних ситуацій ведеться робота з формування правильного способу здоров’я. Здоров’я населення необхідно зробити спостережуваним фахівцями, хоча б періодично для своєчасного виявлення захворювань. Зміна акценту в поведінці споживачів медичних послуг та препаратів з лікування на профілактику здатна якісно змінити попит, і, як наслідок, весь ринок охорони здоров’я.

Маркетингові заходи по формуванню потреби підтримання здоров’я скорочують витрати не лише медицини, але й самих пацієнтів, несуть соціальне навантаження. Подібні заходи, як правило, мають просвітницький характер, виражаються у соціальній рекламі тощо

Вивчивши ринок, його сегментують за типами споживачів. Сегментом виділяють таку групу потенційних клієнтів, яка об’єднана спільними критеріями відбору, завдяки чому приблизно однаково реагують на маркетингові активності. Критерії можуть бути географічними, соціально-демографічними, поведінковими та ін.

Після виділення основних сегментів, які найбільш цікаві з точки зору формування потреби і збуту, розробляється комплекс маркетингу. Готовий стратегічний маркетинг план у медицині може бути спрямований на наступні сфери:

 • поліпшення споживчих властивостей продукції;
 • підвищення надійності товару або послуг (гарантія, ремонт);
 • формування бренду (наприклад, лідера в певній галузі);
 • розвиток крос-продажів, формування каналів супутніх продажів до основних послуг;
 • інноваційна складова бренду, формування іміджу сучасного гравця ринку.

Комплекс маркетингу включає три блоки плану: сам товар (послуга), цінова політика і просування.

Характер комплексу ґрунтується на деталях конкретної сфери і продукту. Виділяють три основних види стратегії плану:

 • виведення на ринок нового бренду, медичного центру, нової послуги;
 • розширення збуту шляхом пропозиції наявного арсеналу новим сегментам;
 • диверсифікований план передбачає виведення нових товарів для нових споживачів, перерозподіл акцентів.

Процес просування в медичній сфері включає наступні інструменти:

 • реклама – інформування аудиторії про достоїнства товару (послуги), що привертає максимум уваги;
 • стимулюючі акції;
 • пропаганда.

Комунікації, які просувають здоров’я, засновані на вічних цінностях і легко сприймаються аудиторією, а от з рекламою установ все не так просто. Побудова маркетингу для клінік і медичних центрів повинно враховувати такі особливості:

 • інформування цільової аудиторії про можливості послуги в даній установі, високій якості апаратури, професіоналізмі персоналу, ціною надаваних послуг;
 • формування приводів задуматися про використання;
 • барвисте подання результатів, формує бажання відвідати вказане установа.

При цьому слід пам’ятати, що рекламне повідомлення несе не тільки інформаційну функцію, але і є прямим зверненням до майбутнім клієнтам, пофарбованим емоціями, яке повинно формувати виключно позитивні образи. Таке повідомлення є першим етапом комунікації між клієнтом і медичним маркетингом.