Функціонально-вартісний аналіз – це… Поняття, визначення, оцінка реальної вартості і застосування з прикладами

Щоб реально оцінювати витрати, що направляються на виробництво продукції або надання послуг, застосовується спеціальна методологія. Функціонально-вартісний аналіз – це особлива технологія, за допомогою якої можна оцінити вартість без прив’язки до організаційної структури компанії. Цей інструмент дозволяє менеджерам краще зрозуміти виробничі зв’язки і процеси. Особливості цього методу, його основні риси та рекомендації по застосуванню будуть розглянуті далі.

Призначення та особливості методики

Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) являє собою метод, який дозволяє визначити не тільки вартість, але і інші характеристики продукції. У його основі лежить використання ресурсів компанії і функцій (дії, вироблені на кожному етапі виробничого циклу), які використовуються в процесах виготовлення товарів і надання послуг.

Це альтернатива традиційним підходам. ФВА відрізняється від них наступними якостями:

 • Інформація представляється у формі, що зрозуміла персоналу. Співробітники, які беруть участь у бізнес-процесі, мають доступ до даних, які представлені в зрозумілому вигляді.
 • Накладні витрати розподіляються за принципом точного розрахунку застосування ресурсів компанії. При цьому докладно розкривається інформація про процеси, в ході яких були отримані певні товари чи надані послуги. Це дозволяє оцінити вплив на собівартість певних витрат.

Функціонально-вартісний аналіз – це зручна методика, яка розкриває інформацію про витрати компанії. З її допомогою виконується цілий спектр робіт. Причому застосовувати загальні принципи методики можна як при поточному, так і при стратегічному управлінні діяльністю організації.

Застосування результатів аналізу

Розглядаючи цілі та завдання функціонально-вартісного аналізу, треба зазначити, що з його допомогою виконується безліч видів робіт:

 • Збирається і подається в доступному вигляді реальна інформація про ефективність центрів відповідальності на досліджуваному об’єкті.
 • Визначаються напрями і проводиться загальний аналіз показника собівартості різних процесів бізнесу. Наприклад, може проводитися дослідження виробництва продукції, маркетинг, збут, обслуговування, моніторинг якості та інше.
 • Виконується порівняльний аналіз та обґрунтовується вибір найбільш економічно вигідної бізнес-процесу, а також технологія його реалізації.
 • Проведення аналітичної діяльності, спрямованої на встановлення та обґрунтування функцій структурних підрозділів об’єкта дослідження. Це дозволяє підвищити якість готової продукції організації.
 • Виділяються і досліджуються основні, додаткові, а також зайві витрати в ході здійснення основної діяльності.
 • Розробляються і порівнюються шляхи зниження витрат на виготовлення продукції, реалізацію та управління. Це стає можливим завдяки впорядкуванню функцій цехів, виробничих дільниць та інших структурних підрозділів.
 • Проводиться аналіз запропонованих поліпшень, інтегрованих в діяльність компанії.

Цілі та завдання методу

Методика передбачає розробку і застосування на практиці спеціальних моделей. Розглядаючи цілі та завдання функціонально-вартісного аналізу, можна відзначити, що він потрібен для поліпшення роботи організації. Причому при використанні методики проводиться підвищення ефективності в різних напрямках. Так, поліпшуються показники трудомісткості, вартості, продуктивності. При побудові моделей вдається отримати велику кількість важливої для прийняття рішень інформації. Причому результати подібних досліджень можуть бути вельми несподіваними для управлінців.

Метою функціонально-вартісного аналізу є отримання необхідної інформації щодо ефективності роботи центрів відповідальності організації. Це стає можливим завдяки побудові системи показників вартості та витрат часу, а також у ході аналізу трудовитрат, трудомісткості, ряду інших відносних показників.

У ході оперативного керування методика дозволяє сформувати рекомендації про дії, які дозволять збільшити прибуток, а також підвищити ефективність роботи компанії. При проведенні стратегічного управління можна отримати важливу інформацію для прийняття рішень про реорганізацію, зміни асортименту, виробництві нової продукції, диверсифікації і т. д.

Дивіться також:  У собівартість продукції включаються... Склад витрат, угруповання, кошторис і стаття витрат

Завданням функціонально-вартісного аналізу є надання даних про те, як правильно перерозподілити ресурси компанії, щоб отримати максимальну вигоду. Для цього визначаються можливості факторів, які мають найбільший вплив на кінцевий результат. Це, наприклад, можуть бути якість, зниження вартості, обслуговування, оптимізація трудомісткості і т. д. На основі проведених досліджень, приймаються рішення про фінансування найбільш доцільних напрямків.

ВСА-моделі застосовуються з метою зниження вартості виробництва, підвищення продуктивності, скорочення витрат часу і вдосконалення технології виготовлення готової продукції.

Алгоритм методики

Існує кілька основних етапів функціонально-вартісного аналізу. Це дозволяє отримати достовірний результат дослідження.

На першому етапі визначається, які функції виконуються послідовно в ході виробництва готової продукції. Склавши список процесів, які проходить сировина в процесі свого перетворення в кінцевий виріб, їх поділяють на дві групи. У першу категорію входять функції, які впливають на цінність товару, а в другу – не впливають. Після цього проводиться оптимізація процесу. Потрібно скоротити або повністю прибрати (по можливості) всі кроки, які не впливають на цінність товару. Так можна скоротити витрати.

На другому етапі функціонально-вартісного аналізу для кожного окремого процесу визначаються витрати за весь звітний період. Також підраховується кількість робочих годин, витрачених на виконання подібної функції.

Третій етап передбачає проведення підрахунку кількості витрат, які несе підприємство в процесі виробництва і здійснення кожного процесу. Так, наприклад, робота верстата характеризується прямими і накладними витратами, які в сумі залишають 250 тис. руб. на рік. За цей час обладнання виготовить 25 тис. одиниць продукції. Приблизна вартість джерела витрат становить 10 руб. на один виріб. В годину верстат виготовляє 6 виробів, тому альтернативної одиницею вимірювання може бути показник витрат 60 руб. в годину. У процесі розрахунку кількості витрат можна застосовувати обидва еквівалента.

Розглядаючи основи функціонально-вартісного аналізу, можна відзначити, що в ході виконання подібної роботи можна застосують два типу джерела витрат:

 • За функціями (activity drivers). Він показує, як впливає об’єкт витрат на ступінь деталізації процесу.
 • По ресурсів (resource drivers). Відображає, як рівні функціональної активності впливають на витрати.
 • На четвертому етапі, після визначення джерела витрат, для кожного етапу виробничого циклу проводять фінальний розрахунок витрат, які виникають при виготовленні певного продукту.

  У кожному разі етапи виробництва розглядають у різному масштабі. Його вибирають у відповідності з цілями дослідження. Якщо занадто деталізувати модель, розрахунок ФВА може ускладнитися. Ще перед початком дослідження визначається ступінь складності цього процесу. Це залежить від витрат, які виділяє організація проведення дослідження.

  Як застосовувати результат дослідження

  Функціонально-вартісний аналіз – це дієва система, яка дозволяє вирішити ряд питань. Вони пов’язані з рівнем прибутковості, який запланував виробник. За допомогою ФВА можна відповісти на наступні питання:

  • Встановлює ринок рівень ціни або виробник може сам вибрати, з якої вартості оптимально продавати готову продукцію?
  • Обов’язково збільшувати витрати, надбавка яких була розрахована за методом ФВА?
  • Підвищувати витрати пропорційно, якщо існує обґрунтована необхідність в цьому, або ж фінансувати тільки певні напрямки?
  • Як співвідносяться показники ФВА з рівнем кінцевої ціни продукції?
  Дивіться також:  Інструменти реклами: ефективні методи, способи рекламного впливу, переваги і недоліки

  Можна сказати, що функціонально-вартісний аналіз – це методика, що дозволяє оцінити рівень прибутку, яку може отримати організація при виготовленні тих чи інших продуктів.

  Якщо правильно оцінити витрати, то прибуток до сплати податків буде дорівнювати різниці між продажною ціною і витратами, які були розраховані за методом ФВА. При цьому можна буде визначити ще на стадії планування, виробництво якої продукції буде збитковим. Ціна реалізації у цьому разі буде менше сукупних витрат. Можна своєчасно внести відповідні зміни для запобігання негативних наслідків.

  Підвищення ефективності бізнес-процесів

  Проведення функціонально-вартісного аналізу дозволяє підвищити ефективність виробництва. Ця процедура проводиться в три етапи:

 • Аналіз виробничих процесів, що дозволяє визначити можливості для поліпшення процедури їх виконання.
 • Визначають причини, які пояснюють появу непродуктивних витрат, а також знаходять шляхи їх усунення.
 • Проводиться моніторинг та впроваджуються відповідні технології в процес виробництва.
 • Можна перебудувати діяльність компанії, щоб знизити витрати часу, вартості, затраченої праці за допомогою функціонально-вартісного аналізу. ФВА дозволяє скоротити їх, удосконаливши технологію виробництва. Для цього проводиться ряд дій:

  • Складається список процесів, які ранжуються за вартістю, витраченому часу та трудомісткості.
  • Вибирають функції, витрати на проведення яких будуть найбільшими.
  • Час, необхідний для проведення тих чи інших виробничих процесів, скорочується.
  • Непотрібні етапи виготовлення продукції усуваються.
  • Організовується спільне застосування всіх необхідних функцій.
  • Ресурси перерозподіляють, вивільняючи капітал у ході вдосконалення технології.

  Подібні дії дозволяють поліпшити виробництво, підвищити якість результату діяльності організації. При цьому порівнюються різні етапи процесу виготовлення продукції, вибираються раціональні технології. На них виділяється фінансування. Збиткові, невиправдано затратні процеси удосконалюються або усуваються повністю.

  Інформацію, отриману в ході проведення ФВА, застосовують різні аналітичні методи, наприклад, стратегічний, вартісної, часовий аналіз. Також може проводитися функціонально-вартісний аналіз персоналу, дані якого використовуються в ході дослідження показників трудомісткості. Також вирішуються питання визначення цільової вартості готової продукції та ціни, яка випливає з життєвого циклу продукції.

  На основі методики ФВА на підприємстві формується система бюджетів. Спочатку визначається обсяг і ціна робіт, а також кількість ресурсів. Якщо це напрямок прибуткове, створюється бюджету для виконання поставленого виробничого завдання. Рішення у цьому випадку цілеспрямовані і усвідомлені. Ресурси розподіляються за оптимальною схемою. На основі цього формується обґрунтована система бюджетів.

  Переваги ФВА

  Технологія функціонально-вартісного аналізу має як ряд переваг, так і недоліків. До позитивних якостей методики відносяться:

  • Аналітик отримує точну інформацію про те, з яких компонентів складається вартість готової продукції. Це дозволяє приймати обґрунтовані рішення при стратегічному плануванні діяльності організації в розрізі визначення цін на готову продукцію, правильного співвідношення продукції. Менеджери можуть прийняти правильне рішення про те, проводити чи самостійно певну продукцію чи купувати її з метою подальшої переробки.
  • На основі проведених досліджень можна визначити, чи потрібно фінансувати науково-дослідні роботи в даній галузі, виконувати автоматизацію виробничих процесів, просувати товари або послуги і т. д.
  • Внесення ясності в області виконання виробничих функцій. За рахунок цього організація може приділити більше уваги дорогим виробничим процесам, ефективності, а також скоротити обсяг операцій, що не додають продукту додаткової цінності.

  Недоліки методики

  Функціонально-вартісний аналіз витрат має і деякі недоліки:

  • При неправильній деталізації процесу розрахунок може затрудняться, так як модель стає перевантаженою подробицями. Вона стає надто складною.
  • Часто менеджери недооцінюють важливість етапу збору даних про джерела формування витрат за функціями.
  • Щоб якісно реалізувати методику, потрібно спеціальне програмне забезпечення.
  • Із-за організаційних змін модель швидко застаріває.
  • Процес реалізації не завжди розглядається керівництвом досить серйозно, може не враховуватися при прийнятті рішень.
  Дивіться також:  Олександр Астрогор: біографія, особисте життя, астрологічні практики, книги та відгуки

  Приклад застосування ФВА

  Щоб краще розуміти особливості функціонально-вартісного аналізу системи виробничих функцій, потрібно розглянути його застосування на прикладі. Практично будь-яка компанія може призначити ціни на продукцію неправильно, особливо якщо вона виробляє і реалізує велику кількість продукції. Щоб зрозуміти, чому трапляються такі помилки, можна розглянути роботу двох заводів.

  Виробництва виготовляють звичайні ручки для письма. Так, на першому заводі випускають в рік 1 млн синіх кулькових ручок, а на другому – 100 тис. шт. Щоб задіяти виробничі потужності максимально, на другому заводі, крім синіх ручок, виробляють ще 65 тис. чорних, 15 тис. червоних, 13 тис. фіолетових ручок і ще цілий ряд інших різновидів. В цілому за рік другий завод випускає до 1000 видів різних ручок. Обсяг виробництва тут коливається від 500 до 1 млн шт. на рік. Таким чином, буває, що кількість продукції першого і другого заводу збігається, досягаючи мільйона одиниць продукції в рік.

  Можна припустити, що в цьому випадку обом виробництвам потрібно однакову кількість робочих місць, витратити таку ж кількість годин, матеріалів і т. д. Але при цьому існують значні відмінності в організації виробничих процесів. На другому заводі працює більше персоналу. У штаті є фахівці, які займаються питаннями:

  • налаштування і управління агрегатами, верстатами, лініями тощо;
  • перевірки устаткування після налаштування;
  • отримання та перевірки сировини, матеріалів і деталей, які застосовуються в процесі виробництва;
  • переміщення матеріалів, готової продукції, пересиланням в точки збуту;
  • переробки шлюбу;
  • проектування, впровадження конструкторських змін;
  • укладання угод з постачальниками;
  • планування поставок деталей і сировини;
  • модернізації та програмування більш обширною, ніж на першому заводі, програмної системи.

  У другого заводу показники простою вище, понаднормових годин більше. Склади перезавантажувались, більше доробок і відходів. Ці і багато інші питання призводять до невідповідності цін ринковим реаліям.

  Щоб підвищити прибуток, другий завод повинен знизити кількість виробництва простих синіх ручок, яких на ринку достатня кількість, і випускати кольорові різновиди. Такі товари продають дорожче, ніж сині ручки (хоча їх собівартість випуску практично така ж, як у синіх). Щоб визначити, які продукти, в якій кількості виробляти, як скоротити витрати, допоможе ФВА.

  Розвиток методу ФВА

  У ході розвитку представленого методу з’явився функціонально-вартісний аналіз управління. Він дозволяє більш точно відносити витрати на виробничі процеси і готову продукцію. Застосування цих двох методів дозволяє не тільки виявити витрати, але і керувати ними.

  Функціонально-вартісний аналіз процесів виробництва дозволяє оцінити такі напрямки діяльності компанії:

  • Основні, допоміжні та керуючі процеси в бізнесі.
  • Завантаження структурних підрозділів, керівників, ефективність розподілу функцій між зовнішніми і внутрішніми процесами.
  • Основну виробничу діяльність компанії, яка вивчається з метою отримання достовірної інформації для управління в поточному і майбутньому періоді.
  • Собівартість готової продукції з урахуванням роботи центрів відповідальності.