Метод PERT: опис, застосування, управління

Час – це ключовий фактор, від якого залежить успіх будь-якого проекту. Обмеження по термінах є найбільш критичними, і завершити проект у встановлені терміни – це складне завдання. На початковому етапі важливо правильно визначити предметну область і масштаб проекту. Щоб в подальшому не вносити коригування в календарний графік і уникнути проблем у процесі реалізації.

Для того щоб впоратися з обмеженнями за часом, в управлінні проектами застосовуються різні методи, одним з яких є метод оцінки PERT. Перед тим як розібратися, що він собою являє, в чому його особливості, переваги і недоліки, в статті розглядаються поняття календарного графіка і управління термінами проекту, а також термін “критичний шлях”.

Календарний план та п’ять процесів управління термінами

Для своєчасного завершення проекту та досягнення ефективного результату термінами проекту потрібно професійно керувати. У разі затягування часу негативними наслідками є перевитрата бюджету і недостатньо висока якість робіт. Основний інструмент управління термінами проекту – це календарний план, який послідовно розробляється з допомогою п’яти взаємозалежних процесів:

 • Визначаються склад робіт і способи виробництва.
 • Встановлюється послідовність виконання дій і їх взаємозв’язок.
 • Оцінюється тривалість кожної роботи і загальна тривалість.
 • Розробляється календарний графік.
 • Здійснюється управління змінами в графіку.
 • У проекті присутні ключові події, без настання яких подальше продовження не представляється можливим. Такі події називаються віхами. В ході виконання проекту схильний відхилень, і завдання управління термінами – скоротити їх кількість і зменшити величину. Для цього потрібно контролювати:

  • терміни досягнення віхи;
  • вартісні показники досягнення;
  • відповідність досягнутих результатів плановим.

  У типових проектах для визначення термінів і послідовності робіт використовується досвід раніше реалізованих програм. Але в силу того, що кожен новий унікальний, накопичені знання застосовуються частково.

  Види календарних планів

  Календарні плани поділяються на три види: базові, виконувані, фактичні. Базовий план є офіційно затвердженим графіком, з яким згодом порівнюються надходять в процесі реалізації проекту виконуються і фактичні дані. Виконуваний план містить повний перелік робіт з характеристиками і взаємозв’язками і являє собою мережеву діаграму Ганта. Фактичний план являє собою графік, який змінюється і доповнюється в міру реалізації проекту та надходження інформації про фактичне виконання робіт.

  Якщо фактичне виконання починає відрізнятися від базового плану, приймається оперативне рішення про здійснення коригувальних дій.

  Критичний шлях проекту

  У проекті роботи виконуються послідовно або паралельно. При послідовному виробництві терміни початку і закінчення одних залежать від графіка інших. Існують чотири типи залежності робіт:

  • “фініш-старт” – завершення однієї роботи залежить від початку іншого;
  • “старт-фініш” – початок однієї дії залежить від закінчення іншої;
  • “початок-початок” – старт однієї роботи залежить від старту інший;
  • “фініш-фініш” – закінчення однієї діяльності залежить від закінчення іншої.

  При паралельному виконанні ці дії не залежать один від одного і виконуються в будь-який час.

  Критичний шлях визначає найтривалішу послідовність робіт, яка в результаті не вплине на термін завершення всього проекту. Він вказує критичні роботи, від початку і закінчення яких залежить фінальний термін. У разі відхилення від графіка проводиться аналіз робіт критичного шляху з наступним коригуванням. Для цього застосовуються такі методи:

  • повторна оцінка тривалості робіт;
  • додаткова деталізація робіт;
  • пошук альтернативних способів реалізації проекту;
  • паралельне виконання робіт;
  • збільшення кількості ресурсів;
  • організація понаднормової роботи.

  PERT – оцінка і аналіз проекту

  У великих, складних і довгострокових дослідницьких проектах важко визначити терміни виконання робіт і розробити деталізований графік. Для них призначений метод PERT, який розшифровується як метод оцінки та аналізу проекту і застосовується, коли точна тривалість робіт невідома.

  У чому відмінності методів

  Між двома методами аналізу проекту існують відмінності:

 • Критичний шлях орієнтований на тривалість робіт, а метод PERT – на ключові події (віхи).
 • Критичний шлях використовується при наявності точної оцінки часу робіт проекту, а PERT – для програм, де передбачити тривалість проблематично.
 • В методі критичного шляху роботи мають будь-який тип залежності, а метод PERT використовується для одного – «фініш-старт».
 • Формула розрахунку

  Згідно з методом PERT, управління проектом – це контроль за загальною тривалістю при наявній невизначеності виконання робіт. Щоб застосувати його та розрахувати тривалість роботи, використовуються три оцінки:

 • Ймовірна оцінка – проміжок часу, коли існує висока ймовірність завершення роботи.
 • Оптимістична – найкоротший термін, за який виконується виробничий процес.
 • Песимістична оцінка – тривалий час, який буде потрібно для виконання роботи.
 • Формула розрахунку для аналізу за методом PERT виглядає наступним чином: тривалість роботи = (найкоротший час + 4 х ймовірний час + найдовше час) / 6

  Переваги і недоліки

  Нижче в таблиці розглядаються переваги та недоліки використання методу PERT:

  Переваги

  Недоліки

  Метод корисний, коли проект новий і мало інформації про терміни реалізації подібних планів дій.

  Людський фактор, суб’єктивний аналіз і неточність оцінки можуть вплинути на календарний графік.

  Метод спрощує планування і зменшує невизначеність проекту.

  Оновлення і обслуговування графіка вимагає багато часу і коштів.

  Метод дає точну дату завершення проекту.

  Складність в управлінні, немає гарантії, що графік залишиться незмінним протягом всього проекту.

  Пріоритетне завдання управління термінами – це розуміння того, чи потрібно втручатися в хід виконання проекту для повернення тимчасових обмежень у базові рамки. Для швидкого аналізу часових показників програми важливо розробляти детальну, зручну та детальну календарну схему. У разі масштабних проектів, коли визначити точні терміни виконання робіт важко, з допомогою методу PERT можна розробити оптимальний розклад і розрахувати найбільш ймовірні терміни реалізації плану дій.