Гомологи оцтової кислоти. Гомологічний ряд карбонових кислот

Оцтова кислота стоїть у ряду граничних карбонових кислот. Відповідно, гомологами оцтової кислоти можуть бути інші насичені карбонові кислоти. Їх загальна властивість – наявність карбоксильної групи, яка як раз і визначає їх як органічні кислоти.

Поняття гомології в хімії

В органічній хімії властивості того чи іншого з’єднання, як правило, визначені однією або декількома функціональними групами, що містяться в ньому. Так, наприклад, властивості спиртів обумовлені наявністю гідроксильної групи -OH, альдегідів і кетонів – карбонільної групи -CO. Функціональні групи приєднані до вуглецевого скелету молекули. А оскільки вуглець має здатність (на якій базується вся органічна хімія) утворювати довгі стійкі ланцюжки з пов’язаних атомів, одна і та ж група може приєднуватися до молекул різної величини і утворювати сполуки, близькі за хімічним властивостям, але з-за різниці в розмірах і кількості атомів вуглецю неоднакові в іншому. Сукупність сполук, що відрізняються один від одного на деяку кількість груп -CH2- , називається гомологічним рядом, сама група -CH2- – гомологічною різницею, а з’єднання в ряду – гомологами. Найпростіший приклад гомологічного ряду – ряд насичених вуглеводнів (алканів).

За допомогою елементарної арифметики неважко переконатися, що будь-які два з даних сполук відрізняються один від одного на nCH2 груп.

Важливо також звернути увагу на перший, тобто найпростіший член гомологічного ряду. У випадку з алканами це метан: він містить тільки один атом вуглецю і володіє всіма основними властивостями алканів. Проте іноді тільки одного вуглецю недостатньо. Наприклад, в ряду алкенів найпростіше з’єднання – этен (який має за аналогією з етаном два вуглецю), для створення характерною для алкенів подвійний зв’язку вуглець-вуглець необхідно мінімум два атома C.