Панельне дослідження – це… Визначення, ознаки та приклади

Маркетингова діяльність – безпосередня частина організації виробництва і збуту продукції, якої потребує певна частина суспільства. Маркетинг розрахований на економію ресурсів і при створенні товарів споживання, і при їх реалізації.

Для ефективного планування діяльності підприємств, фірм і компаній, що займаються виробництвом і поширенням певних видів товарів народного споживання, фахівці проводять ряд маркетингових досліджень. Вони є трудомісткими, але дозволяють отримати розгорнуту та достовірну інформацію про товарні пропозиції та потреби суспільства в них, виражених у відсотковому співвідношенні.

Маркетингові стратегії

Метод дослідження певних даних відповідає обраній стратегії розвитку тієї чи іншої компанії. Для сучасних великомасштабних виробництв і збутових компаній (дистриб’юторів) цікавий варіант функціональної стратегії розвитку бізнесу. Іншими словами, кінцева мета виробництва і реалізації товарів – максимальне заповнення ринкових ніш певним видом товарів за умови високого попиту.

Даний тип розвитку компаній передбачає витікання пропозиції з реально можливого або існуючого попиту. Попит породжує пропозицію. Можливий і інший варіант, коли пропозиція є, але необхідно сформувати попит на новий товарообіг.

У першому випадку визначитися з кількісним випуском товарів і запланувати майбутні обсяги виробництва дозволяють панельні дослідження.