Інженерія знань. Штучний інтелект. Машинне навчання

Під інженерією знань мають на увазі сукупність методів, моделей і технічних прийомів, спрямованих на формування систем, призначених для пошуку рішень проблем на основі наявних знань. Фактично під цим терміном розуміють методологію, теорію і технологію, що охоплюють методи аналізу, видобутку, обробки і представлення знань.

Сутність штучного інтелекту полягає в науковому аналізі та автоматизації інтелектуальних функцій, властивих людині. При цьому загальним для більшості проблем є складність їх машинного втілення. Вивчення ІЇ дозволило переконатися в тому, що за вирішенням проблем криється необхідність в знаннях експертів, тобто створення системи, здатної не просто запам’ятовувати, але й аналізувати і використовувати в подальшому знання експертів; її можна застосовувати в практичних цілях.

Історія появи терміна

Інженерія знань та розроблення інтелектуальних інформаційних систем, зокрема – експертних систем, тісно пов’язані.

В Стенфордському університеті США у 60-70-х роках під керівництвом Е. Фейгенбаума була розроблена система DENDRAL, трохи пізніше – MYCIN. Обидві системи отримали звання експертних зважаючи на їх здібностей накопичувати в комп’ютерній пам’яті і використовувати для вирішення проблем знання експертів. Дана область техніки отримала термін “інженерії знань” з посила професора Е. Фейгенбаума, став творцем експертних систем.