Метод інформаційного права: поняття і принципи

Термін «інформатика» відомий другий століття, але до цих пір асоціюється з рівнем викладання в середній школі. Інформаційні теорії і технології представлені десятками тисяч авторитетних фахівців. Але досі немає фундаментальної наукової праці, визнаного, мінімально помітною частиною суспільної свідомості або, як мінімум, його науково-технічної складової.

Поняття, предмет і метод інформаційного права стали актуальні в останній час. Однак стрімкий розвиток технологій ще не зумовило «масової інформатизації суспільства.

Сучасники про право та інформації

«Інформаційні звичаї» взагалі і в контексті права, зокрема, – ще не склалися. Суспільство ще не готове, а питома вага в ньому програмістів, розробників, системних адміністраторів і людей, тісно пов’язаних з комп’ютерами і програмуванням не великий.

Авторитетних фахівців в області предмета і методу інформаційного права багато. Вони постійно щось пишуть, але їх читають студенти при підготовці до іспитів, захоплені вчені для своїх досліджень, а інші читачі сприймають як науково-популярного фону.

Поняття “інформаційне право” з’явилося порівняно недавно і трактується різними вченими юристами по-різному.

Це класичний початок більшості статей, книг, контенту веб-ресурсів. Однак визначити предмет і метод інформаційного права з такої позиції не вийде. Причина проста. Інформація існувала до того, як людина її почав розуміти і використовувати. Саме інформація та її узагальнення, саме знання та вміння в синтаксично суворої формі стали приймати форму правового звичаю і писаного права.

Комп’ютери та програмування просто прискорили процес, але вони не стали каталізатором, який зумовив появу повноцінної інформаційної науки. І досі існує поняття «інформатика». Але не визначено об’єктивно (і точно), що таке предмет і метод інформаційного права, оскільки не визначено, що таке інформація, що таке дані, знання, вміння, досвід та інше

Цитата 1.

Термін “інформація” походить від латинського слова informatio, що означає відомості, роз’яснення, виклад. Незважаючи на широке поширення цього терміна, поняття інформації є одним з найбільш дискусійних у науці.

Цитата 2.

Незважаючи на широку поширеність, поняття інформації залишається одним з найбільш дискусійних у науці, а термін може мати різні значення в різних галузях людської діяльності. Інформація – це не матерія і не енергія, інформація – це інформація. В силу широти цього поняття немає і не може бути суворого і досить універсального визначення інформації.

Аналогічних висловлювань безліч. Характерні особливості кожного: безсумнівний авторитет автора, обов’язкове посилання на «дискусійність», багатозначність і сумнівна аналогія з синтаксисом опису юридичних норм.

Деякі автори виділяють:

  • інформацію в побуті;
  • в техніці;
  • у кібернетиці.

Інші шукають сенс в знаннях або духовному світі. Треті використовують математичний апарат, абстрагуючись від суті речей.

Актуальність теми очевидна, методи регулювання інформаційного права затребувані. Але завдання ще не поставлена точно, однозначно зрозуміло та об’єктивно.