Економіка і ВВП Болгарії

Болгарія – невелика східноєвропейська держава з середнім рівнем розвитку економіки. Тут є як промисловість, так і сільське господарство. У Болгарії мало паливних ресурсів, але при цьому там сприятливий клімат і хороша транспортна доступність. Головними галузями виробництва є машинобудування, сільське господарство, туризм, отримання сталі і заліза, гірничі виробки, енергетика. Велике значення має сільське господарство.

У той же час економіку Болгарії не можна вважати передовий із-за невисокої якості виробленої продукції, низької продуктивності праці і відсутності чітких економічних стратегій. Рівень життя в країні відносно непоганий. ВВП Болгарії становить 54 мільярди доларів.

Показники економіки

Загальні державні витрати склали 31,87 млрд BGN, а доходи – 29,43 млрд BGN. Державний борг становить 24 % ВВП, а зовнішній – 10,1 % ВВП. У торговому обороті експорт дорівнює 28,5 млрд доларів, а імпорт – 26,1 млрд умовних одиниць. Рівень безробіття в країні – 6,2 %. Економічно активними є 2,5 млн осіб. За межею бідності перебувають 22 % населення.

Загальний ВВП країни становить 54,29 млрд. доларів, а ВВП Болгарії на душу населення – 22 700 $. За іншими даними він дорівнює 18 601 $. Щорічне зростання ВВП становить 3,9 %. Рівень зростання цін – 1,9 % в рік.

Мінімальний розмір оплати праці в 2018 році дорівнював 260 євро, а середній – 574 євро. Ці цифри істотно вище, ніж в Росії, але помітно нижче показників розвинених країн.

У Болгарії досить рівномірний розподіл доходів населення. Так, найбагатші 10 % жителів володіють лише 25,4 % сукупного капіталу домогосподарств. Для порівняння: в Росії ця цифра становить 82 %.