Напрямки маркетингу: основи маркетингу, опис, особливості

Сьогодні маркетинг – обов’язковий елемент будь-якої ринкової діяльності. У зв’язку з такою тотальною включеністю в усі бізнес-процеси основні напрямки маркетингу примножуються і розвиваються. Сьогодні можна говорити про, щонайменше 10-15 основних маркетингових напрямках. Вони охоплюють початкові етапи проектування і виведення продукту на ринок, виробничий процес, просування товару до споживача, а також всі етапи комунікації виробника з цільовими аудиторіями. Розповімо про те, які напрямки стратегій маркетингу існують і в чому їх специфіка.

Поняття маркетингу

Класик маркетингу Філіп Котлер визначив це поняття як вид діяльності людей, спрямованої на задоволення потреб за допомогою обміну. Ця занадто розмита дефініція слабо допомагає зрозуміти сутність маркетингу. Сьогодні під цим словом мається на увазі філософія ринкової діяльності, це своєрідне мислення, спрямоване на те, як задовольняти потреби всіх суб’єктів ринку (виробників, споживачів, влада, посередників). Тому основні напрямки маркетингу охоплюють весь життєвий цикл товару – від задуму до його відходу з ринку, а також процеси управління ринком і встановлення комунікацій між усіма учасниками ринкової діяльності. У цьому понятті можна виділити три головних семантичних компонента:

  • задоволення потреб споживача за допомогою товарів, що мають для них певну цінність;
  • управлінський процес і філософія ринку;
  • встановлення взаємовигідних обмінних відносин.

За свою історію існування маркетинг зазнав ряд еволюційних змін і сьогодні став процесом створення споживчих цінностей, інструментом формування міцних відносин з цільовими аудиторіями з метою отримання прибутку.