Амортизаційна політика підприємства – визначення, елементи і характеристики

В умовах розвитку ринкової економіки однією з важливих задач суспільства є підтримка, технічне переозброєння і майбутнє розвиток бази виробничих процесів, важливим елементом якої виступають засоби праці.

У вартісному вираженні останні працюють як основні засоби, що належать різним суб’єктам господарювання. Основний капітал при промисловому використанні схильний до зносу (фізичного та морального), джерелом якого є амортизація. Розраховані суми амортизації створюються для виділення фінансових коштів для впровадження нових технологій, які відображають заслуги сучасного науково-технічного розвитку.

Впровадження наукових досягнень майже в усьому залежить від напрямів і способів амортизаційної політики, що безпосередньо впливає на формування фінансових критеріїв відтворення засобів праці. Навпаки, невідповідність між політикою амортизації і діями в економіці призводить до перекосів в обороті, основних засобів, уповільнення впровадження нового і виведення з використання застарілого обладнання. Політика амортизації відіграє надзвичайно важливу роль в економіці кожної держави.