Що таке авторська мова: правила вживання, пунктуація

Авторська мова – це втілення образу автора, який несе відповідальність за сказане. Найчастіше зустрічається у художньої промови, щоб підкреслити мова персонажа. При вживанні важливо знати правила розстановки розділових знаків.

Що таке авторська мова: термін

У тексті можуть бути різні форми присутності автора. Більш за все проявляється в епіграфі, заголовку, в кінці твору. Відзначають їх у передмові, в авторських зауваження, ремарки.

Оповідання ведеться від будь-якої особи, незалежно від того, лірична чи епічна. Це і буде об’єктивна авторська мова, де письменник робить повідомлення від свого обличчя. Вживаються егоцентричні слова: займенника «я, ти, цей», прислівники тут, там, зараз», показники суб’єктивної модальності у вигляді висловлювань, вставних слів, які вказують на мовця. Авторська мова відрізняється зображальністю і виразністю.