Монстр – це…Етимологія, значення і синоніми

У кожної країни, кожної нації, кожного народу, у кожного міста і у кожної людини існують свої асоціації та повір’я, пов’язані з монстрами. Почувши слово “монстр”, кожна людина у своїй свідомості відразу ж представляв щось страшне, потворне, лякливо. Чи було у даного слова інше, первісне значення?

Етимологія слова “монстр”

Слово “монстр” являє собою переклад з англійської (monstre).

Вчені вважають, що слово, що означає “монстр”, в більшості європейських мов, походить від латинського (monstrium). Це був термін, яким називали рослини і тварин з вродженими відхиленнями.

У давні часи такі вади, як називали їх люди, розглядалися як ознаки чогось поганого. Вивченням подібних відхилень у рослин і тварин займався спеціальний розділ медицини під назвою тератология.

Древні греки були першими, хто вважав, що монстр – це не що інше як інстинктивні страхи. Вони часто зображували монстрів в образі людей.

Багато античні письменники створювали цілі збірники оповідань, поем, що розповідають про монстрів.

Значення слова “монстр”

Отже, спочатку монстрами називали тільки рослини і тварин, у яких при народженні виявлялися дефекти.

Пізніше значення монстра розширилося до різних міфічних істот: химер, кентаврів, русалок та інших.

Більшість словників дають кілька тлумачень цього слова. Одне тлумачення описує монстра як істота з вродженими вадами, юродивого.

Інше визначення використовується в переносному значенні і означає людину, яка відрізняється від інших жахливими якостями характеру.

Існує і третє, відрізняється від попередніх дефініцій, визначення, згідно з яким монстром можна назвати когось або щось надзвичайно важливе, видатне.

Синоніми до слова “монстр”

В даний час монстри викликають аж ніяк не менший інтерес у людей. Сторінки фантастичної літератури, казок, коміксів рясніють різного роду вигадками про міфічних чудовиськ, що мешкають на населеної людьми планеті.

В одних оповіданнях вони є нам в образах лякала, чудовиська, виродка, голема. В інших, монстри – це різні чудовиська, потвори, пугалища, страховиська.

Одні вчені вважали, що монстр є узагальнюючим терміном для значень близьких до нього. Однак інші спростовували подібні судження, беручи до уваги той факт, що будь-який з вищенаведених синонімів міг з легкістю замінити слово «монстр».