Рух по колу: формули і розрахунки

Переміщення тіл по колу досить поширене в нашому житті і в природі. Яскравими прикладами цього типу переміщення є обертання вітрових млинів, планет навколо своїх зірок і коліс транспортних засобів. У цій статті розглянемо, якими формулами рух по колу тіл описується.

Переміщення по колу і по прямій лінії у фізиці

У фізиці питаннями руху займається кінематика. Вона встановлює зв’язок між величинами, що описують цей процес. В динаміці також приділяється увага руху, однак вона орієнтована на опис причин його виникнення. Іншими словами, якщо для кінематики головними фізичними величинами є шлях і швидкість, то для динаміки – це діючі на тіла сили.

У фізиці прийнято виділяти два ідеальних типи траєкторій руху:

  • пряма лінія;
  • окружність.

Математичний апарат для опису руху по обох типів траєкторій розвинений настільки добре, що розуміння формул, наприклад для прямолінійного руху, автоматично призводить до розуміння виразів для руху по колу. Єдина принципова різниця між формулами зазначених типів переміщення полягає в тому, що для руху по колу зручно використовувати кутові характеристики, а не лінійні.

Далі в статті будемо розглядати виключно кінематичні формули руху по колу тіл, не вдаючись в подробиці динаміки.