Атеїзм і антиклерикалізм – це… В чому відмінність понять

Антиклерикалізм – це що таке? Дане слово є іноземним. Щоб розібратися в його тлумаченні, слід звернутися до етимології. Воно походить від латинської приставки anti – «проти» і пізньолатинського прикметника clericalis, що означає «церковний». Останні утворилися від грецької приставки ἀντί – «проти» та іменника κληρικός – «клір», «духовенство». По-іншому утворено слово атеїзм: від давньогрецького отἀ – «без» і θεός – бог«, тобто «заперечення бога, безбожництво».

Детальніше про те, що це – антиклерикалізм і атеїзм, буде сказано нижче. Також розглянемо їх відмінність один від одного.

Клерикалізм

Щоб зрозуміти, що це – антиклерикалізм, доцільно почати з визначення даного поняття. У широкому сенсі клерикалізм являє собою таке політичний напрям, представники якого домагаються чільної ролі духовенства і церкви в політиці, культурі, суспільному житті. Протилежним цього терміну є «секуляризм».

Носії клерикалізму – це духовенство та особи, пов’язані з церквою. Але клерикалізмом користується не тільки апарат церкви, але і різного роду організації, політичні партії клерикального спрямування. Також у здійснення своїх цілей духовенство часто залучає створені за його участю культурні, жіночі, молодіжні, профспілкові та інші організації.

Клерикальні партії створювалися разом з парламентаризмом. Але що стосується клерикалізму як світогляду й ідеалу, то він набагато давніша.