Процес управління ризиками: етапи, мета і методи

Рівень розвитку техніки і технологій, впровадження великого обсягу інформації диктує бізнесу високі стандарти якості послуг та виробленої продукції. При існуванні таких вимог необхідно враховувати всі критичні фактори при проектуванні, розробці та впровадженні процесів, в тому числі і фактор ризику. Підприємцю необхідно використовувати всі можливі методи в арсеналі управління ризиками з метою їх мінімізації.

Концепція

Процес управління ризиками – це прийняття рішень і здійснення дій, що сприятимуть досягненню підприємством прийнятного рівня безпеки. На практиці це дія ототожнюється з процесами діагностики та мінімізацією ризику, метою яких є забезпечення стабільних фінансових результатів та створення умов для подальшого розвитку.

Мета

Мети процесу управління ризиками полягають у наступному:

 • можливості виживання організації;
 • безперервності діяльності компанії;
 • збереження прибутковості;
 • стабільності показників;
 • продовження зростання.

Дані мети необхідно сформулювати ще до того, як ризики почнуть проявлятися. Завдяки поставленим завданням можливо визначитись із заходами щодо запобігання впливу загроз на діяльність компанії.

Організаційні основи процесу

Розглянемо основні процеси управління ризиками на підприємствах.

Неможливо реалізувати єдину спадну схему, яка б враховувала кожну ситуацію при прийнятті та реалізації бізнес-рішень. Повторюваність процесу управління ризиками не означає, що дії на окремих етапах будуть ідентичними. Застосовують статистичні методи, які в поєднанні зі знанням фінансових інструментів можуть управляти ризиками, дозволяють приймати ефективні превентивні заходи.

Організація процесу управління ризиками пов’язана із створенням контрольних процедур, які на постійній основі відстежують вплив раніше визначених небезпек на діяльність підприємця. Приділяючи активну увагу до ризику, він може визначити один із альтернативних підходів до проблеми, вибираючи між контролем фізичного ризику і фінансовим контролем.

Етапи

Розглянемо основні етапи процесу управління ризиком в компаніях у вигляді плану, який повинен бути частиною будь-якого проекту. Він повинен ідентифікувати всі потенційні і фактичні небезпеки, визначати ймовірність та вагу кожного ризику і пропонувати механізми вирішення проблем. План визначає осіб, відповідальних за здійснення кризових заходів. Дії, необхідні для планування ризику, включають: ідентифікацію ризику, оцінку ризику і створення таблиці управління ризиками.

В даному випадку план – це набір дій, метою яких є змусити менеджера-створити та організувати процес управління ризиками. Він також повинен привести до формування певної інфраструктури. Її завдання включають дії, спрямовані на підготовку альтернативних способів вирішення проблеми, ізоляцію, зниження та усунення ризику, якщо це можливо, визначення часових та грошових резервів в цілях безпеки від загроз, які можуть виникнути під час планування цілей проекту.

У процесі планування необхідними вихідними матеріалами є політика організації щодо управління ризиками, шаблон плану, структура розбивки робіт, реєстр обов’язків і ролей співробітників, картка проекту, керівництво по припустимих ризиків.

Зазначені вище вихідні матеріали слід використовувати при створенні плану управління ризиками. Він повинен включати методику, яка визначає інструменти, способи і джерела даних, які є важливими для управління процесом. При створенні плану проводять опис ролей і обов’язків співробітників і організаційних груп. Крім того, він повинен містити загальний бюджет проекту, список термінів. Діяльність з управління ризиками повинна бути детально описана на всіх етапах. Необхідно відобразити систему оцінки небажаних подій проекту та критерії, що визначають час виконання процедур стосовно виникає ризику. Останній етап, який слід включити в план управління ризиками, полягає в тому, щоб створити документацію та провести моніторинг ризиків під час реалізації проекту.

Дивіться також:  Виробничі технології: опис поняття, розробка, розвиток, функції

Приклад таблиці

Етапи процесу управління ризиком представлені на конкретному прикладі у вигляді таблиці.

Етап

Характеристика робіт

Опис

· мета;

· дія;

· необхідні експлуатаційні властивості;

· необхідні технічні властивості;

· необхідна підтримка (на основі матриці зобов’язань / відповідальності).

Короткий виклад дії

· зведення вимог;

· управління;

· інтегрований графік.

Питання управління ризиками

· стратегія управління ризиками;

· допуск груп інтересів по відношенню до ризику;

· схема плану управління ризиками в організації.

Структура управління ризиками

· визначення;

· рішення;

· синхронізація часу;

· контрольні рівні;

· виконання.

Проблеми, пов’язані з реалізацією

· ідентифікація ризику;

· класифікація;

· вимірювання;

· планування ризику;

· планування методів реагування на ризики;

· нагляд і контроль ризиків.

Інші важливі плани

інші умови

Короткий виклад методології

основні методи оцінки

Висновок

підсумкові висновки

Створення таблиці

Система процесу управління ризиками може бути представлена формуванням спеціальної таблиці з планом управління ризиками.

Джерелом для створення таблиці у вигляді плану є список окремих ризиків, де кожен з них описаний в певній рядку. Далі встановлюють вага конкретного ризику, ймовірність його виникнення, визначають рівень толерантності до ризику, розраховують його вплив на проект і визначають величину ризику.

У наведеній нижче таблиці відображено приклад плану управління ризиками.

ризик

Вага ризику

Ймовірність появи

Рівень толерантності

Вплив ризику на проект

Значення ризику

1. Розмір проекту

5

50 %

2-4

10

15

2. Технічні труднощі

6

15 %

1-3

7

10

Інші дії, які необхідно дотримуватися в процесі виконання плану:

 • Формування попереджувальних заходів: визначення та опис дій по запобіганню цього виду ризику. Звичайно, уникнути його часто неможливо, але в деяких випадках його можна попередити.
 • Визначення осіб, відповідальних за проведення профілактичних заходів. Така особа повинна бути детально описано.
 • Визначення сценарію кризи: якщо існує ризик, необхідно мінімізувати його наслідки. Ось чому важливо завжди мати під рукою сценарій того, що потрібно зробити, щоб отримати контроль над ризиком.
 • Визначення співробітника, відповідального за дотримання кризового сценарію.

Нижче представлена таблиця ризиків.

Номер

Загроза, пов’язана з:

Ймовірність появи

Вага

Ступінь небезпеки

Можливі втрати в проекті (тис. крб)

1.

Розміром проекту

50 %

5

2.5

15,0

2.

Технічними труднощами

15 %

6

0.9

10,0

3.

Ступенем інтеграції

30 %

7

2,1

15,0

4.

Організаційними складнощами

75 %

2

1,5

2,0

5.

Введеними змінами

60 %

5

3.0

20,0

6.

Мінливістю команди

20 %

3

0.6

5.0

Оцінка

Процеси оцінки та управління ризиками характеризують основні методи.

Кожен метод включає в себе загальні елементи. До них належать: ідентифікація небезпеки, оцінка ймовірності виникнення потенційних загроз і втрат, які він може принести. Це стосується як бізнесу, так і соціальної сфери. Незалежно від того, який метод або стратегію обирає компанія, завжди слід збирати інформацію, яка допоможе визначити і розробити оптимальну методологію управління ризиками. Кожен з процесів управління ризиками складається з чотирьох послідовних етапів:

 • ідентифікація ризику;
 • вимірювання ризику;
 • контроль ризиків;
 • моніторинг і аудит ризиків.
Дивіться також:  Кадрове планування в організації: етапи, завдання, цілі, аналіз

Для оцінки ризику застосовують наступні методи:

 • Аналіз чутливості – це простий інструмент, який полягає у вивченні впливу змін, у вигоді і вартості проекту, ставкою дисконтування. Цей аналіз використовується для визначення чутливості результатів оцінки економічної ефективності до змін різних змінних. Він є важливим інструментом для зниження ризику рішень, що приймаються в ринковій економіці, зокрема він може вплинути на прибутковість інвестицій. Майбутнє не може бути передбачене точно. Вартість кожної зміни, включеного в інвестиційний план, буде відхилятися від цих припущень. Основною характерною рисою цього аналізу є розрахунок поворотного моменту, що означає, що вартість проданого продукту стане дорівнює доходу.
 • Аналіз ризиків на основі так званого дерева рішень, яке визначає взаємозалежності і можливі результати в залежності від вибору процедури. Наприклад, купівля дуже дорогого пристрою за ціною, яка дозволяє виконувати роботу швидше на кілька днів або подвоює ставку за понаднормову роботу. Ми починаємо з вихідної події і, в свою чергу, представляємо можливі послідовності подій. Ми отримаємо ймовірність в результаті твору ймовірностей всіх подій, створених на дереві.
 • SWOT-аналіз, тобто аналіз сильних і слабких сторін, погроз і можливостей для роботи над проектом. Він особливо корисний у ситуаціях змін у середовищі проекту. Назва методу походить від англійських слів (сильні, слабкі сторони, можливості, загрози). Він використовується в якості універсального інструменту для першого етапу стратегічного аналізу. Він дозволяє використовувати зібрану інформацію для розробки стратегії, заснованої на сильних сторонах і можливості, виключаючи або зменшуючи слабкі сторони і загрози. Це дуже стара і примітивна методика щодо можливостей аналізу на сьогоднішній день.

Кожен ризик нерозривно пов’язаний зі знанням специфіки даної події. При аналізі зазначаються конкретні причини загрози і пов’язані з нею втрати. Це дозволяє визначити, чи не є ця катастрофа наслідком певних закономірностей. В результаті можна обмежити розмір збитків або максимізувати прибуток, якщо вигоди від таких подій можуть бути отримані (наприклад, прибуток від продажу окремих застрахованих інструментів). На підставі чого визначаються способи фінансування, де можливі економічні втрати, і вибираються методи управління ризиком.

Аналіз процесу управління ризиками

Його проводять у трьох ключових областях:

 • Можна удосконалити процес оцінки ризиків з метою кращого прогнозування та розпізнавання ризиків.
 • Як пристосувати дії в області управління ризиками до мінливих бізнес-цілям.
 • Можливо поліпшення координації команд, відповідальних за ризик, та контроль їх роботи.

Як керувати

Процеси управління ризиками проекту дуже часто розглядаються в концепціях проектного менеджменту. В останні роки концепція управління проектами отримала широкий розвиток. Багато компаній сьогодні працюють на основі цієї концепції. Тому PMI (Інститут управління проектами) провів детальний аналіз і розділив управління ризиками в проекті на шість етапів:

 • Підготовка плану досліджень, пов’язаних з ризиком, для конкретного проекту. Рекомендується провести відповідні процедури: вибрати необхідну документацію та методики.
 • Ідентифікація ризику – визначення фактичного стану та факторів, що характеризують ризик проекту.
 • Якісний аналіз ризиків – включає оцінку значущості загроз, які можуть виникнути в ході реалізації проекту. Статистичні обстеження чинників також можуть бути використані, хоча зазвичай вони включаються в наступну стадію.
 • Кількісний аналіз ризиків – фокусується на проведення імовірнісних вимірювань в області появи окремих факторів ризику. Ця ймовірність може розглядатися як об’єктивна або суб’єктивна.
 • Планування заходів по запобіганню ризику. Головна мета – створити план, спрямований на запобігання або обмеження потенційного ризику. Основна увага приділяється розробці відповідних методів і матеріальних засобів захисту від факторів ризику.
 • Моніторинг і контроль ризиків. Він складається з двох аспектів: формує і впроваджує систему управління ризиками; полягає у проведенні профілактичних та наглядових заходів, що охоплюють даний проект.
Дивіться також:  Послуги зв'язку - це... Правила надання послуг зв'язку

Особливості відносно фінансових ризиків

Розглянемо процес управління фінансовими ризиками на підприємстві.

Це та галузь менеджменту, яка присвячена створенню вартості шляхом відповідного використання певних фінансових інструментів для зниження ризику компанії.

Робота з фінансовими ризиками є частиною діяльності в області управління ризиками на підприємстві, що полягає в його визначенні, оцінці, а також в плануванні заходів, пов’язаних з його зниженням. Ризик-менеджери зосереджені на використанні фінансових інструментів певним чином і в певний час, щоб обмежити схильність підприємства до ризику, який може бути дуже дорогим для нього.

Команда з управління фінансовими ризиками складається з фахівців в області фінансових ринків, знавців кількісних методів і фінансового інжинірингу. Вони володіють великими знаннями в області обліку фінансових інструментів, а також міжнародних норм і стандартів.

Контрольні процедури

Процес управління ризиками передбачає наявність контрольних процедур, які ґрунтуються на рішеннях та діях людей всередині організації, підкріплених вимірюванням конкретних факторів ризику. Використовуючи статистичні методи, ймовірність ушкодження повністю виключається. Існують два методу:

 • спосіб уникнути ризику: він виконує профілактичну функцію;
 • робота над зниженням ризику – робиться для того, щоб спробувати зменшити частоту і розмір потенційних збитків.

Перший метод є основним, здатним зменшити потенційні втрати, викликані впливом ризику. Для цієї мети застосовуються довгострокові стратегії, що мають пасивний характер, але вимагають величезних витрат.

Зниження ризику знаходить застосування при впровадженні новітніх рішень і створенні більш довговічних технологій.

Контроль фінансового ризику дозволяє здійснювати управління ризиками всередині підприємства (утримання) або його перенесення за межі. Найпростіше рішення – зупинити ризик на підприємстві – не пов’язано з додатковими початковими витратами, тому спокуса широко використовувати метод дуже сильний.

Висновок

Елементи ризику можна спостерігати практично у всіх сферах діяльності компанії. Він не є випадковою величиною і залежить від дії багатьох факторів на фірму. Для її розвитку та стабілізації необхідна правильна організація процесу управління ризиками з метою збереження прибутковості і підвищення рентабельності на ринку, а також формування конкурентних переваг.