Біологічні відходи – це… Поняття, класифікація, правила збору і утилізації

Існування біологічних відходів нерозривно пов’язано з наявністю органічного життя. Протягом мільйонів років планета самостійно регулювала їх утилізацію та вбудовувала в глобальну екосистему. На сьогоднішній день питання збору та утилізації біологічних відходів актуальне по тій причині, що природа вже не в змозі справлятися з тією їх кількістю, яке щодня породжує осіб.

Визначення терміна

Існує кілька трактувань даного поняття. Наприклад, можна скористатися тією, яка наводиться в офіційній документації Росії, ГОСТ 30722-2001 під назвою «Ресурсозбереження. Поводження з відходами. Терміни та визначення». У цьому документі однозначно пояснюється суть поняття.

Згідно з офіційними даними біологічні відходи — це тканини і органи, утворення яких сталося через застосування оперативної практики в медицині або ветеринарії, в результаті проведення медико-біологічних експериментів, а також загибелі тварин, птахів і худоби; також сюди включаються і інші відходи, які були отримані шляхом переробки харчового і нехарчового сировини тваринного походження або відходи від виробничих процесів у біотехнологічній промисловості.