Популяційна екологія. Природний відбір. Боротьба за існування

Популяційна екологія – це підрозділ екології, яка стосується динаміки популяцій видів і того, як ці популяції взаємодіють з навколишнім середовищем. Це вивчення того, як розміри популяції видів змінюються в часі і просторі. Цей термін часто використовується взаємозамінно з популяційної біологією або популяційної динаміки. Він також часто описує види боротьби за існування. Внаслідок природного відбору збільшується число особин, максимально пристосованих.

В біології популяція – це ступінь поширення якогось конкретного виду або певну кількість його представників, що живуть на одній території.

Історія

Як все починалося? Розвиток популяційної екології в чому пов’язане з демографією та актуальними таблицями життя. Цей розділ дуже важливий в нинішніх екологічних умовах.

Популяційна екологія важлива в біології збереження, особливо при розробці аналізу життєздатності популяції (PVA), який дозволяє прогнозувати довгострокову ймовірність збереження виду в даному місці проживання. Хоча ця екологія є підвидом біології, вона виносить цікаві проблеми для математиків і статистиків, які працюють у сфері демографічної динаміки. В біології популяція – це один з центральних термінів.