Потокове виробництво – це… Поняття, визначення, методи організації і технологічний процес

Виробничий процес – це складне технологічне дія, яка може бути організоване різними способами і засобами. Робота підприємства в умовах потокового виробництва продукції сьогодні вважається найбільш ефективною, але в той же час і вимогливою з точки зору трудових, організаційних і матеріальних витрат. У загальному сенсі потокове виробництво – це формат виробничої діяльності, у якому на перший план виходять принципи ритмічності та повторюваності узгоджених технологічних операцій. Далі буде детальніше розглянуто сутність цього процесу, його особливості, методи організації і т. д.

Поняття виробничого процесу

В основі будь-якого виробництва лежить модель організації основних, обслуговуючих та допоміжних процесів, завдяки яким здійснюється робоча діяльність підприємства, спрямована на створення тих чи інших продуктів. Щодо організаційної моделі використовувані знаряддя праці (верстати, конвеєри, інструменти) можна розглядати в якості об’єктів організації, що знаходяться в прямого зв’язку з предметами виробництва, тобто продукцією, що випускається.

В значній мірі функції зв’язки між різними елементами виробництва всередині організаційної моделі як і раніше виконує людина. Як максимум, він безпосередньо бере участь у процесах виготовлення, як мінімум – управляє обладнанням, що реалізує технологічні операції.

У числі особливостей потокового способу виробництва виділяється упор на автоматизацію робочих заходів з мінімальною участю людини. Можливості організації безперервного автоматизованого виробництва можуть реалізовуватись переважно в основних технологічних процесах, що стосуються матеріального перетворення умовної заготовки в предмет товарних відносин. Наприклад, виготовлення меблів на етапах обробки пиломатеріалу – це основний робочий процес меблевої фабрики, що на великих підприємствах сьогодні виконується на верстатах під числовим програмним управлінням. І навпаки, обслуговуючі та допоміжні процеси виробничої діяльності виконуються в основному робочим персоналом безпосередньо, так як більшість подібних дій вимагає прийняття складних нестандартних рішень.