Основні поняття математичної статистики. Застосування математичної статистики

Математична статистика – це методологія, яка дозволяє приймати зважені рішення серед невизначених умов. Дослідження способів збору і систематизації даних, обробки підсумкових результатів дослідів і експериментів з масовими випадками і виявлення будь-яких закономірностей – це те, чим займається цей розділ математики. Розглянемо основні поняття математичної статистики.

Різниця з теорією ймовірностей

Методи математичної статистики тісно перетинаються з теорією ймовірностей. Обидва розділу математики займаються дослідженням численних випадкових явищ. Пов’язують дві дисципліни між собою граничні теореми. Проте існує велика різниця між цими науками. Якщо теорія імовірностей визначає на основі математичної моделі характеристики процесу в реальному світі, то математична статистика робить навпаки – встановлює властивості моделі на основі спостережуваної інформації.