Імпульс у фізиці: значення, імпульс сили, формула розрахунку

У перекладі з латинської слово “імпульс” означає удар, поштовх. Людину завжди дивував ефект, вироблений ударом. Спробуємо розібрати з позиції фізики такі поняття як сила удару, імпульс сили та формулу його розрахунку.

Імпульс і його сила

У фізиці чітко розділяють такі поняття, як імпульс і сила імпульсу. Слід розуміти що імпульс – це кількість руху. Він визначається як добуток швидкості тіла на його масу:

p = m × v.

Щоб розрахувати імпульс сили, формула повинна бути доповнено поняттями сили F і часу t. Тут задіяний найважливіший закон фізики про збереження кількості руху – імпульсу.

Формула імпульсу через силу може бути представлена в наступному вигляді:

F = (m v1-m v0) / t, або m v1 – m v0 = F t,

де F – прикладена сила,

t – одиниця часу,

m – маса тіла,

v0 – початкова швидкість,

v1 – кінцева швидкість після впливу.

Таким чином, якщо початкова швидкість тіла з певною масою протягом часу збільшується під дією якої-небудь сили, то така зміна величини руху за одиницю часу буде пропорційно діючій силі. Імпульс сили, формула якого показана, демонструє другий Ньютонівський закон. З нього випливає, що при нетривалому впливі великої сили може статися таке ж зміна імпульсу, як і при тривалому впливі малої сили.