“Неволити”: значення слова, приклади вживання

В Конституції зазначено, що абсолютно будь-яка людина має право на свободу. Ніхто не сміє просто так обмежувати волю іншої людини. Причому мова йде не тільки про якісь фізичні діяння, наприклад незаконному арешті. Мається на увазі також свобода слова, думки, віросповідання. За законом не можна неволити людини. Про це дієслові піде мова в даній статті. Буде розкрито значення слова “неволити”. Для кращого засвоєння знань не обійтися без прикладів речень.

Тлумачення слова

Що ж означає дієслово “неволити”? Важливо знати, що означає та чи інша мовна одиниця. Це потрібно для того, щоб правильно використовувати її в мовленнєвих ситуаціях і грамотно висловлювати власні думки.

Яке ж значення слова “неволити” за тлумачним словником? У даної мовної одиниці є декілька відтінків значення:

  • примушувати;
  • змушувати когось робити щось усупереч бажанню, застосовуючи силу;
  • змушувати, використовуючи силу чи владу;
  • поневолювати або утискати (застаріле значення).

Тобто незаконним шляхом людину змушують робити щось, робити вчинки, які суперечать його волі. Варто відзначити, що дане слово часто часто використовується в художніх творах.

Нерідкі такі словосполучення: “неволити серце”, “неволити власну душу”. Тобто людина сама робить те, що йому не подобається, суперечить його природі. В даному випадку “неволити” використовується в переносному значенні.

Приклади пропозицій

Найкраще нова інформація закріплюється тоді, коли її застосовують на практиці. Щоб запам’ятати значення слова “неволити”, можна скласти з цим дієсловом кілька пропозицій.

  • Нічого нас неволити, ми люди вільні.
  • Можете йти, ми не збираємося вас неволити.
  • Людина, яка неволить власну душу, приречений на муки.
  • Навіщо неволити себе і займатися нелюбимою справою?
  • Неволити своїх ближніх можуть лише нелюди.
  • Дієслово “неволити” дещо застарів. Застосовується він переважно в розмовному мовленні та художніх творах.