Формула площі правильної піраміди. Рішення геометричної задачі

У цій статті розглянемо, як розраховувати площа правильної піраміди. Геометричні властивості фігур у просторі вивчає стереометрія. Цей розділ геометрії використовує поняття довжин відрізків і кутів між ними для визначення таких характеристик фігур, як площа або об’єм.

Що це за фігура?

Перш ніж переходити до розгляду конкретних формул площі правильної піраміди (бічна поверхні і підстави), слід пояснити, що вона являє собою з точки зору геометрії. Пояснимо.

Пірамідою називають будь-який геометричний об’єкт в просторі, який утворений в результаті з’єднання однієї точки з усіма вершинами деякого багатокутника. Так утворюється фігура. Загальна точка називається вершиною і площини многокутника не належить.

Вище показано три різних піраміди. Видно, що вони відрізняються кількістю сторін багатокутного підстави (три, чотири і п’ять). Проте всі ці фігури об’єднує те, що їх бічна поверхня складається з трикутників. Кількість їх різне, воно дорівнює числу сторін підстави.

З малюнка видно, що будь-яка піраміда складається з ребер, вершин і граней. Їх сукупність утворює єдиний об’єкт. Якщо з його вершини (точка перетину бічних трикутників) опустити перпендикуляр до основи, то його довжина буде заввишки фігури. Якщо цей відрізок закінчується в центрі підстави, то така піраміда буде називатися прямій. З цим розібралися, йдемо далі.

Пряма піраміда, основа якої є рівностороннім і рівнокутним гратки, називається правильною. Наведемо приклад. Піраміда Хеопса – це правильна чотирикутна фігура, оскільки вона є прямою і має квадратну основу.