Поняття та основні принципи корпоративного управління

Функціонування компанії залежить не тільки від обраної стратегії, але також від наявності ресурсів і ринків збуту продукції. При цьому успіх розвитку бізнесу не мислимо без доступу до інвестиційного капіталу. Цілком виправдано, що інвестори не планують вкладати свої фінанси туди, де відсутні ефективні важелі менеджменту і аудиту, називаються корпоративними. Тому важливо розуміти, що це таке.

В рамках даної статті представлено поняття та основні принципи корпоративного керування в сучасних компаніях. Під цим терміном розуміють складний процес, у якому одна людина не може виконувати всі управлінські ролі одночасно. Таких людей має бути кілька. Вони мають свої певні рамки відповідальності. Для регулювання взаємин між цими людьми створюються принципи корпоративного управління з метою підвищення ефективності менеджменту.