Молодь: поняття, сутність, специфіка соціальної роботи з підлітками

У широкому значенні в поняття “молодь” входить соціально-вікова група, яка характеризується своїм статусом у суспільстві і віковими рамками. В цей період з молодими людьми відбувається якісний перехід від дитинства до юності, мається на увазі поява цивільної відповідальності. У цій статті ви дізнаєтеся про це поняття, його сутності, специфіки соціальної роботи з підлітками.

Визначення

При цьому деякі експерти в поняття “молодь” вкладають уявлення про сукупності молодих людей, яким держава дає можливість соціального становлення. Навколишній світ сприяє цьому, надаючи молодим людям певні пільги. Але при цьому вони обмежені в можливості безпосереднього та активної участі у певних сферах суспільного життя.

У визначенні поняття “молодь” експертами встановлюються різні вікові рамки. Як правило, кого вважати молодими людьми, залежить від конкретної країни, існуючої в ній культури. Зазвичай нижня вікова межа встановлюється на рівні 14-16 років, а верхня – між 25-30 роками. В деяких випадках ще пізніше.