Ідеологія права: поняття і основні принципи

З найдавніших часів людство намагалося виробити систему норм і цінностей, дотримання яких забезпечило б розвиток суспільства і справедливість. На роль такої системи в різних суспільствах на протязі історії примірялися різні ідеології.

Права людини – система суспільних і юридичних норм, що регулюють взаємовідносини людей у всіх сферах життя. Причому діють ці норми як на рівні відносин двох індивідів, так і цілих соціальних груп і навіть держав.

Концепція права відрізняється від релігійної чи політичної тим, що не є початково визначеної і незмінною. Філософія й ідеологія права з’явилася в античні часи і з тих пір зазнала безліч змін. Вона продовжує змінюватися досі в ході суспільного діалогу, вираження думок і політичних рішень.

Виникнення ідеології природного права

В античну епоху такі філософи, як Сократ, Аристотель і Платон висловлювали ідею про те, що існує певний ряд невід’ємних, властивих кожній людині від народження прав. За Сократом, природне право походить з божественного закону і протиставляється позитивному (позитивному) праву, яке людина отримує за законом від держави.

В Середні століття, з поширенням християнства, джерелом природного права стало вважатися Святе Письмо. А вже в Новий час це поняття стало розглядатися окремо від християнської моралі. Голландський юрист і державний діяч Гуго Гроцій вважається першим, хто виділив природне право від релігійних норм. Згодом для визначення природного права стали використовувати раціоналістичні методи. Сучасні концепції природного права мають наукове (соціологічне), католицьке чи філософське обґрунтування.