Історія маркетингу і його розвиток

Сьогодні маркетинг став всюдисущим, ніяке виробництво або сфера послуг не можуть обійтися без просування. Історія виникнення маркетингу йде корінням в глибоку старовину. Розглянемо основні етапи виникнення і розвитку маркетингу, його еволюцію та сучасний стан.

Поняття маркетингу

Розглядати історію маркетингу неможливо без визначення даного поняття. У буквальному перекладі термін означає ринкову діяльність, роботу з ринком. Але в ході використання цього слова воно обростає додатковими смислами. Сьогодні під маркетингом розуміють діяльність по задоволенню потреб людей через виробництво товарів і послуг, це управлінський процес з організації взаємовигідного обміну між споживачем та виробником. Так що маркетинг – це невід’ємний компонент ринкової діяльності, то його поява відноситься до дуже давніх часів.

Ранні етапи історії розвитку маркетингу

Перші зачатки маркетингової діяльності виникли тоді, коли людина навчилась виробляти стільки товарів, скільки не міг спожити. Надлишки товарів потрібно було якось збувати, і тоді з’являються перші ознаки маркетингу. Сталося це вже за часів Стародавнього Єгипту, є приклади рекламних повідомлень на глиняних табличках. Вже в Стародавній Греції і Стародавньому Римі торговці починають орієнтуватися на споживчий попит, з’являються реклама і зв’язки з громадськістю. З виникненням промислового виробництва ускладнюються і методи збуту продукції. Вперше в історії становлення маркетингу в Японії в 17 столітті з’являється універсальний магазин, що працює строго у відповідності з попитом на товари. У ньому надавалися гарантії на товар, використовувалися початку мерчендайзингу. Проте все це були поодинокі досягнення окремих продавців, не було осмисленої системи використання цих прийомів, всі застосовувалося на рівні інтуїції.

Російський досвід

Є своя історія маркетингу і в Росії. Вітчизняні купці ще в 18 столітті розуміли, що потрібно формувати пул постійних, лояльних покупців. І встановлювали тісні, довірчі відносини зі своїми споживачами, продаючи тільки якісний товар, даючи гарантії, продаючи товар «з походом», тобто з невеликим додатком, даруючи невеликі сувеніри за покупку, проводили дегустації товару. Цікава і історія реклами в Росії цього періоду: купці змагалися в мистецтві оформлення вивісок і вітрин, використовували зазивав, які в оригінальній формі запрошували покупців в магазин.

Дивіться також:  Що значить «кент» в молодіжному сленгу і в марках сигарет? Інші значення цього слова

Виникнення маркетингу

У 19 столітті склалися передумови для виникнення системного маркетингу. Причинами його появи стали насичення ринку товарами, концентрація торгового і промислового капіталу, розвиток потокового масового виробництва, неорганізована конкуренція, державне регулювання ринків монополії. Все це призвело до критичної ситуації, яка і стала початком історії маркетингу. Теоретики починають осмислювати ситуацію, пропонувати свої варіанти виходу з неї. У 1901 році в університетах США вперше вводиться дисципліна «маркетинг». У 1908 році відкривається перша науково-дослідна лабораторія, що займається проблемами маркетингу. Теоретики формулюють концепції маркетингу, які пізніше складаються в еволюцію цього явища.

Виробнича концепція

Перша концепція в історії маркетингу традиційно називається виробничою. Вона складається домінує на ринках з 1860 по 1920 рік. Її базовим положенням є вимога щодо удосконалення виробництва з метою збільшення продуктивності та зниження собівартості продукції. Вважається, що ринок може спожити необмежену кількість товару за прийнятними цінами. У цей період ринки ще не переповнені товарами, достатньо встановити доступні ціни, щоб люди стали купувати більше. Але вже до початку 30-х років стало зрозуміло, що купівельна спроможність людей не нескінченна, і недостатньо просто виробити товар, потрібно думати про те, як його продати.

Товарна концепція

На початку 1920-х років в історії маркетингу з’являється наступна концепція. Вона покликана вирішити проблему перевиробництва товарів, і вихід бачиться у вдосконаленні товару. Передбачається, що споживачі куплять товар кращої якості, тому всі сили виробники кидають на поліпшення своєї продукції, на підвищення функціональних можливостей товару. При цьому всі удосконалення пов’язані з баченням виробника, інтереси споживача ніяким чином не враховуються при впровадженні нововведень. Виробники зосереджують свої зусилля на створенні «ідеального продукту», на впровадження нових технологій. Однак швидко з’ясувалося, що і такий підхід не може змусити людей купувати нескінченно. На певному етапі такий підхід приніс свої плоди, але він швидко вичерпав свої можливості.

Дивіться також:  Бі Джей Пенн - чемпіон змішаних бойових мистецтв

Збутова концепція

На початку 1930-х років ринки розвинених країн захлеснула хвиля надвиробництва, тому виникає ідея інтенсифікації збутових зусиль. Виникає ідея про те, що споживачеві потрібно багато разів у різних формах розповісти про товар, підштовхнути його до покупки. Так починається історія комплексу маркетингу.

Виробники розуміють, що одним інструментом просування уже не обійтися, і потрібні комплексні програми комунікації. Такий підхід призводить до того, що на споживача обрушується лавина реклами, настирливою, агресивною, пропонує йому непотрібний товар, що відштовхує його від покупки. Це призводить до негативної реакції споживачів, до відмови від повторних покупок і, в результаті, до зниження продажів.

Споживча концепція

На наступному етапі розвитку маркетингу виникає підхід, пов’язаний з потребами і потребами споживача. Цю концепцію ще називають традиційним маркетингом. Тому що в ньому декларується головна мета – задоволення потреб споживача, шляхом випуску товару, що відповідає потребам споживача. Виробник до запуску випуску товару тепер проводить дослідження споживача, його інтересів і потреб. Тепер вже випускається не те, що може і хоче робити компанія, а те, що хоче і може придбати споживач. Усвідомлюється необхідність встановлення довгострокових відносин зі споживачем, формування лояльності споживачів. Метою виробника тепер є задоволеність споживача.

Соціально-етичний маркетинг

У 1980-х роках концепція традиційного маркетингу починає пов’язуватися з вимогами суспільства. Товар тепер повинен не тільки задовольняти потреби окремої людини, але і відповідати етичним, екологічним нормам. У цій концепції основним інструментом просування стає комплекс маркетинг-міксу. Виробник тепер вже зобов’язаний не тільки вивчати споживача, але і враховувати умови заощадження ресурсів, охорони навколишнього середовища. Сучасний споживач купить товар, який повною мірою задовольняє його потреби, а також відповідає всім вимогам безпеки і сприяє добробуту суспільства в цілому.

Дивіться також:  Олександра Шевченко-Діброва: біографія, фото, особисте життя

Маркетинг взаємодії

У 1980-х роках з’являється нова концепція, спрямована на встановлення взаємовідносин зі споживачем. Її поява пов’язана з тім, що на перший план виходить не товар, а сервіс. Також передумовою до виникнення цієї концепції стало глобальне розширення ринку послуг. Виробник тепер повинен вибудовувати програму обслуговування споживачів, сервіс стає інструментів у боротьбі з конкурентами. Товари вже досягли свого піку якості, їх важко сильно поліпшити, тому увага переноситься на комунікацію зі споживачем, зростає значимість бренду. Поширенню цієї концепції сприяє появі інтернет-маркетингу. Історія і розвиток маркетингу переходять на новий рівень, так як комунікації з споживачем тепер стають більш тісними, інтерактивними, ефективними. З проникненням інтернету в продажу з’являються нові майданчики для контакту з споживачем, стираються регіональні межі ринків, все це веде до вдосконалення маркетингових комунікацій.

Сучасний етап розвитку маркетингу

На сьогоднішній день у всьому світі домінуючою концепцією є маркетинг взаємодії. Але особливість нинішнього стану маркетингу полягає в тому, що співіснують кілька прогресивних концепцій одночасно. Сьогодні виробники застосовують не тільки маркетинг взаємодії, але і інтегрований, стратегічний, інноваційний, моделюючий маркетинг.