Инкорпорирующие мови: поняття, особливості, приклади

Серед всіх мов, що існують в світі, є група, представники якої є, мабуть, одними з найбільш екзотичних для російської людини, а також для більшості жителів Європи. Для вуха, незвичного до звучання таких довгих слів, мова іноземців може здатися смішною чи навіть безглуздою.

Мова тут йде про инкорпорирующих мовами.

Визначення

Инкорпорирующие мови – це такі засоби спілкування, в яких відсутній поділ мови на пропозиції і слова у традиційному їх розумінні. Замість них лінгвісти, що займаються цими мовами, вживають інші поняття. Вони зазвичай називають самі дрібні лексичні і синтаксичні одиниці даних засобів спілкування словами-реченнями. Тобто така конструкція виражає значення цілого речення або словосполучення (у деяких випадках). Але воно не може бути розділена на окремі слова. Синтаксичний його розбір (членам пропозиції) також неможливий.

Головна особливість

Ці слова-речення зазвичай пишуться разом і зовні нагадують дуже довгі слова, кількість літер у яких може легко досягати декількох десятків. Такі конструкції можна умовно розділити на кілька коренів. Але на відміну від слів російської мови, які утворені шляхом злиття, не всі їх частини можуть вживатися в мові самостійно.

Наголос

Ще однією яскравою відмінною особливістю инкорпорирующих мов є єдиний наголос для всього пропозиції (яке одночасно є словом).

Багато читають цю статтю, напевно, запитають: а чому частині цих довгих слів-пропозицій не можна писати окремо, як у більшості мов світу?

Зробити це неможливо з кількох причин, головними серед яких є наступні:

  • У таких реченнях, як вже було сказано, наголос падає лише на один склад. А такою особливістю зазвичай володіють саме слова.
  • Розділити такі пропозиції на окремі слова можна і тому, що морфеми, що входять до їх складу, хоч і мають певне значення, але не можуть вживатися самостійно, як окремих лексичних одиниць.

Не варто плутати

Часто ізолюючі і инкорпорирующие мови плутають один з одним. Можливо, це відбувається із-за співзвучності даних термінів, а може бути, і з якоїсь іншої причини.

Дивіться також:  Основні естетичні категорії: поняття, класифікація, опис

Тому в цій статті потрібно привести також і поняття ізолюючих мов.

Так називаються засоби спілкування, в яких слово, як правило, складається з однієї морфеми, за рідкісним винятком. Вони зазвичай не змінюються ніяким чином. Тобто дані короткі слова не можуть схилятися або спрягаться. У одного і того ж слова може бути величезна кількість значень. Відмінність полягає у вимові.

Наприклад, в китайській мові термін може бути до кількох десятків абсолютно різних значень.

Принцип класифікації

Один з ознак, згідно з яким прийнято розрізняти мови між собою, полягає в наступному.

Засоби спілкування відрізняють один від одного за кількістю морфем у словах. Наприклад, якщо в мові велика частина лексичних одиниць має корінь, то можна сказати, що в ньому співвідношення морфем і слів дорівнює 1:1. Найкраще розібрати це на прикладах з російської мови. Так, слово “трон” містить в собі одну частину – корінь. Отже, згідно з наведеним вище принципом, воно має значення 1:1. У слові “будиночка” морфем вже три. “Дім” – корінь, “ік” – суфікс та “а”- закінчення.

В китайській, корейській і деяких інших мовах, які прийнято відносити до ізолюючим, дане співвідношення має значення 1:1 або близьке до нього.

Инкорпорирующие ж мови можна назвати повною протилежністю їх. Тут більшість слів має безліч морфем. Кожна з них володіє значенням, близьким до окремого слова.

Не споріднені, але схожі мови, в яких нові слова утворюються за допомогою додавання до коріння різних морфем, називають синтетичними. До таких можна віднести і російська. У свою чергу, ця підгрупа має ще два різновиди. Мови, що належать до першої з них, називаються флективными. І знову слід сказати, що державна мова нашої країни відноситься саме до цього різновиду.

Словотвір

В таких мовах форма слова (тобто число, відмінок та інші характеристики) може змінюватися. У цьому процесі зазвичай задіяні префікси і суфікси. Наприклад, якщо до слова “будинок” додати закінчення “а”, то воно набуде значення множинності. Але закінчення “а” не у всіх випадках є ознакою числа. Наприклад, в слові “столу” воно вказує на те, що воно представлене в родовому відмінку.

Дивіться також:  Будова кристалів: особливості і фізичні властивості

Протилежністю цих мов є агглютинативные. Корінне відмінність полягає в тому, що в них кожен морфологічний елемент слова відповідає лише за один конкретний ознака, наприклад визначений відмінок, число, рід і так далі.

Так, у багатьох тюркських мовах морфема “лар” позначає множину. Часто у певного суфікс чи закінчення є своє незмінне місце в лексеме.

У инкорпорирующих мовах відбувається приблизно те ж саме, але фонеми надають слову не тільки форму. Вони виконують роль членів речення.

Полисинтетические мови

Инкорпорирующие мови часто називають терміном, зазначеним в назві цього розділу. Він вперше став вживатися Едуардом Сепиром, відомим лінгвістом, одним із творців теорії лінгвістичної відносності.

У російській мові, як і в багатьох інших, є приклади довгих слів, що складаються з декількох коренів і афіксів для їх зв’язку. Проте вони не є прикладами інкорпорації. Ось деякі з таких лексем: “леспромстройхоз”, “великодушний”, “кругловида”.

У них немає інкорпорації, оскільки всі вони складаються лише з коренів та інших частин слова, що мають значення іменників і прикметників. Тим часом, у синтетичних або инкорпорирующих мови в словосполученні чи реченні, як правило, завжди є елемент, який виконує функцію дієслова. Довгі ж конструкції з російської мови які були наведені вище в якості прикладів, носять назву композитивов. Інший термін для позначення цього явища – складні слова.

Вони, як уже зазначалося, існують і в інших мовах. Так, в баскському є слово, яке можна перекласти приблизно як “має відношення до тих, хто в береті”. Дані слова теж не можна назвати зразками полисинтетизма або інкорпорації.

Прикладом слів російської мови, які можуть бути названі результатом інкорпорації є такі лексеми: “благодетельствовать”, “благоволити” і деякі інші.

Дивіться також:  Рівняння Менделєєва-Клапейрона. Приклад завдання

Які мови відносяться до инкорпорирующим?

На території нашої країни живуть кілька народів, чиї мови є полисинтетическими. Наприклад, инкорпорирующими є мови чукотсько-камчатської групи.

Ще одним яскравим прикладом таких засобів спілкування є ті, що входять до абхазо-адыгскую групу.

Ці мови можна назвати частково инкорпорирующими. Іменники у таких мовах, як правило, дуже прості в розумінні морфологічного складу. Дієслово ж з’єднується в єдине ціле з усіма іншими частинами мови.

Такий принцип словотворення застосовується не тільки в мовах, які з’явилися природним чином. Відомо, що існують також і штучні засоби спілкування.

Ці мови створюються лінгвістами. Всі вони, як правило, мають певних авторів. Дані мови створюються з певною метою. Наприклад, в останні кілька років ряд мов був розроблений спеціально для голлівудських науково-фантастичних фільмів. Персонажі, які мають неземне походження, іноді кажуть в таких фільмах на власних діалектах.

Іноді ці нові мови з простого кінематографічного ефекту перетворюються в щось більше.

Незвичайні мови

Наприклад, на мову інопланетян з фільмів серії “Зоряні війни” вже переведені деякі твори світової класичної літератури.

Серед штучних існують також і засоби спілкування, розроблені спеціально для застосування в якій-небудь сфері науки. Відомий ряд мов, що мають єдине загальне назва – філософські.

Американський вчений Джон Кихада – автор засоби спілкування ифкуиль, яке є прикладом инкорпорирующего мови. Лінгвіст був упевнений, що з його допомогою системи можна висловлювати думки точніше, ніж на якомусь іншому мовою. Ифкуиль відноситься до инкорпорирующим засобів спілкування.

Тому можна припустити, що, незважаючи на свою відносну складність, полисинтетические мови мають і певні переваги, так як систему, на якій вони засновані, обрав для свого творіння один з творців сучасних філософських мов.

Інформація про инкорпорирующем типі мов може виявитися корисною фахівцям в даній області, студентам та іншим людям.