Спеціалізована організація – це… Поняття, права і повноваження

Спеціалізована організація – це структура специфічного призначення. Дане поняття було введено в побут разом з прийняттям Федерального закону № 94-ФЗ. Використано це для кращого опрацювання взаємодії державних і муніципальних об’єктів з комерційними структурами.

Передісторія появи

Періодично різним установам необхідно, щоб були виконані певні роботи або надані послуги, що вимагають значної підготовки, зусиль, навичок, знань і досвіду. І при цьому всередині організації відповідних працівників або обладнання немає. Рішенням в даному випадку виступають спеціалізовані організації. Це добре тоді, коли містити певних фахівців накладно, але і без їх послуг не обійтися. Спочатку можливість залучати до організації, проведення та іншим діям була передбачена у федеральному законі № 60-ФЗ від 1994 року. Закономірне продовження було отримано в рамках спеціального положення, затвердженого наказом президента № 305 від 1997-го. І завершує загальну картину федеральний закон № 97-ФЗ. Вони створили взаимодополняемую систему правових взаємовідносин. Наприклад, у названих нормативних актах відсутній опис механізму передачі функцій, а також обсяг делегованих повноважень. Але що найголовніше – у бюджетній системі Російської Федерації просто не були передбачені як можливі такі витрати. Найбільш повно ці питання розглядалися у другому пункті Положення № 305.

Проблеми при формуванні механізму

Саме в Положенні спеціалізована організація – суб’єкт, який є юридичною особою. Йому на конкурентній договірній основі передається виконання частини функцій державним замовником. Наприклад, питання придбання продукції, необхідної для виконання обов’язків. Також в № 97-ФЗ було розглянуто, що функції передаються на основі договору. Незважаючи на все це, виникло багато питань і ціла хвиля дискусій щодо роботи механізму. До загальновизнаної думки прийти не вийшло. Не було і будь-яких роз’яснень. По суті, все було пущено на самоплив. Це призвело до гальмування здійснюваних реформ і виступило в ролі каталізатора корупційних процесів. Як відносне рішення використовувалося залучення консалтингових компаній. У деяких регіонах з’явилася практика залучення різних спеціалізованих організацій на постійній основі. Правда, це більше виняток, адже воно було проявом місцевих монополій внаслідок відсутності конкуренції.

Що змінив закон № 94-ФЗ?

Він усунув правовий вакуум у даному питанні. В ньому дуже активно використовується словосполучення «спеціалізовані організації». Це назрівало вже роками, тому не дивно, що вирішили дане питання з гарантією. Надане в законі визначення виглядає наступним чином:

“…Притягнуте замовником або уповноваженим органом, на основі договору юридична особа для здійснення функцій з розміщення замовлення шляхом проведення торгів у формі конкурсу чи аукціону”.

Слід зазначити, що певні суперечки все ж залишилися. Так, у п. 2 ст. 6 передбачено, що вибір здійснюється уповноваженим органом шляхом проведення торгів згідно із законом. Але це суперечить п. 2 ст. 1, так і положеннями закону в цілому. Адже в ньому передбачаються й інші способи розміщення замовлень крім аукціону та конкурсу.

Використання в міжнародній практиці

Такий суб’єкт, як спеціалізована організація, для замовників з державних і муніципальних структур з’явився не на порожньому місці. Його висновок на поле взаємодії був обумовлений ринковою економікою, створенням якої зайнялася наша країна наприкінці минулого століття. До того ж подібні структури давно застосовують і за кордоном. Наприклад, для максимальної ефективної реалізації позик їх використовує Європейський банк реконструкції і розвитку, МБРР та інші міжнародні фінансові організації. При цьому звичайною є ситуація, коли разом з завданням на доопрацювання проекту йде укладання контрактів на підготовку тендерної документації, оцінку отриманих пропозицій, а також забезпечення контролю за виконанням договору.

Дивіться також:  Мережеве суспільство: основні поняття, концепції, розвиток

Про функціональному аспекті

У Федеральному законі № 94-ФЗ передбачено, що повноваження спеціалізованої організації можуть включати наступні моменти:

 • Розробка аукціонних та конкурсних документацій.
 • Публікація та розміщення інформації про проведення певних заходів.
 • Направлення запрошень для організації закритого конкурсу або аукціону.
 • Інші функції, пов’язані з питаннями забезпечення процесу проведення торгів.
 • До четвертого пункту законодавці, швидше за все, відносять організаційно-технічний супровід, як то відповідь на запити учасників, отримання заявок тощо. Але слід враховувати, що створення комісії, визначення початкової ціни для майбутнього контракту, предмет та істотні умови, затвердження проекту, конкурсна та аукціонна документація, умови торгів та всі інші зміни може здійснювати тільки замовник (уповноважений орган). Він же і підписує папери при укладанні.

  Специфіка розподілу повноважень

  Давайте розберемо деякі нюанси, в рамках яких працює будь-яка організація спеціалізованої допомоги. Про обмеження щодо затвердження документів і підписання контрактів говорити не будемо, так як це обумовлено позиціями здорового глузду. Що ж замовник отримує завдяки залученню спеціалізованої організації?

  Позитивні моменти

  Якщо коротко, то список переваг такий:

 • Розвантаження замовника. Не в останню чергу це пов’язано з тим, що працівники відділів є штатними працівниками і всі функції по проведенню та організації закупівель виконують крім основної діяльності і до того ж без додаткової оплати. З-за цього проблеми вирішуються за залишковим принципом. Тоді як спеціалізовані організації володіють всіма необхідними можливостями і ресурсами, які можна зосередити на успішне виконання проекту.
 • Можливість акумуляції фахівців. Що ще більш важливо, працюють практиковані співробітники. В особливо великих компаніях є штат фахівців за напрямами, тобто, наприклад, енергетики, інженери-дорожники, ІТ. Витрати на їх утримання покриваються завдяки багаторічним проектів. Але більш популярним є підхід, згідно з яким міститься мінімальна кількість фахівців, а профільних співробітників залучають тільки під певні проекти.
 • Залучення профільних організацій. Наприклад, науково-дослідних і проектно-вишукувальних інститутів.
 • Зацікавленість у грамотній і контрольованої процедуру розміщення замовлення. Оскільки спеціальна організація є комерційною структурою, то вона безпосередньо зацікавлена в тому, щоб успішно реалізувати проект. До того ж це, як правило, підкріплене істотним досвідом.
 • Неприпустимі дії

  Замовник не повинен робити хоч щось, ограничивающе впливає на процес залучення спеціалізованих організацій. Часто зустрічаються навіть відверто корупційні дії, які переслідують мету вибрати прикормленную компанію, яка є за фактом прикриттям для недобросовісних дій. В результаті цього з’являються провалені проекти, «заморожені» будівництва, незавершені контракти, судові позови та інші подібні неприємні моменти. Всі ці дії обертаються катастрофічним збільшенням витрат. А це з позиції ефективного витрачання бюджетних коштів є неприпустимим.

  Дивіться також:  Що таке перевірка? Значення слова, його походження, синоніми

  Інша законотворча точка зору

  Тільки розглянутих справа не обмежується. Організація спеціалізованої допомоги може бути і відмінною від тих структур, які працюють з державними замовленнями. У такому випадку вона зацікавлена в успішному і ефективному виконанні завдань, які належать до її сфери діяльності. Спеціалізована організація здійснює надання послуг/проведення робіт, які мало хто може виконати в необхідному обсязі. Це може бути пов’язано як з наявністю певного обладнання, так і кваліфікованих кадрів. В якості прикладу може бути наведена спеціалізована медична організація. Такі структури можуть надавати допомогу, яка включає в себе комплекс вичерпних лікувально-профілактичних заходів, які виконуються вузькопрофільними лікарями хворим з певними патологіями із застосуванням відповідного оснащення.

  Що ж включає в себе медичний напрям?

  Робота у даному випадку ведеться виключно в спеціалізованих стаціонарах, які дозволяють забезпечити всі необхідні умови для успішних маніпуляцій та процесу лікування. Основними видами здійснюваної діяльності є:

 • Хірургічна, офтальмологічна, щелепно-лицьова, торакоабдоминальная, урологічна, оториноларингологическая, допомога обпаленим і легкопораженным частинах тіла.
 • Терапевтична, токсикологічні, психоневрологічна, дерматовенерологічна, радіологічна, інфекційна і соматична підтримка.
 • Надання допомоги людям, які хворі на туберкульоз.
 • Високотехнологічна медична підтримка. Під нею мається на увазі використання нових унікальних і/або складних методів лікування, а також ресурсномістких методів надання допомоги, які мають науково доведену ефективність. В якості прикладу можна навести клітинні технології, використання роботизованої техніки та інформаційних напрацювань, генну інженерію. Тобто все, що розроблено на основі існуючих досягнень медичної науки, а також суміжних сфер з активним використанням різних машинних пристроїв.
 • Ось цим, якщо коротко, і займається спеціалізована медична організація. Вона може бути як вузькопрофільної, так і надавати підтримку в рамках широкого набору проблем.

  Про інженерно-робочих структурах

  Але тільки медициною справа не обмежується. Спеціалізовані структури є і в більш приземлених сферах, які впливають не стільки безпосередньо на наше здоров’я, скільки на комфорт життя. Від них залежить розміреність нашого існування в межах існуючої цивілізації. В якості прикладу може бути розглянута спеціалізована газова організація. Вона завжди є в містах і навіть деяких селищах. Газ – це зручне паливо, яке можна використовувати для приготування їжі, а також на різних промислових об’єктах. Необхідно забезпечити роботу комунального підприємства по нагріванню води? Не проблема, це цілком можливо організувати. Містоутворююче підприємство з виготовлення складних металевих виробів? І тут на допомогу приходить газ. Але оскільки це дуже небезпечна речовина, то необхідно доручити роботу з ним фахівцям, які розбираються у всіх підводних каменях і не допустять виникнення небажаної ситуації. Чим же виділяється така спеціалізована організація? Послуги, що надаються нею, несуть потенційний ризик як для працівників, так і для кінцевих користувачів і навіть випадкових людей. Наприклад, у першому випадку завжди передбачається, що якщо хтось працює в потенційно небезпечному місці (колодязь газових комунікацій), то його завжди повинен візуально спостерігати інша людина, що перебуває в безпечному місці. Адже може статися витік, в такому випадку повинен бути хтось, хто зможе виступити в ролі рятувальника. Тому роботу повинні виконувати фахівці, які добре знають, з чим їм доведеться працювати.

  Дивіться також:  Де і як вбили Бандеру: подробиці смерті

  Про фінансовій сфері замовимо слово

  Коли мова заходить про гроші, то багато що стає можливим. Було б дивно, якщо спеціальних організацій в цьому світі не існувало. Вони є, і в досить великій кількості, різні за своїм розміром. Одні структури, такі як Міжнародний валютний фонд, займаються забезпеченням і підтримкою цілих країн. Інші, більш дрібні, спрямовані на окремі ініціативи державного і приватного рівнів. Наприклад, є спеціалізовані кредитні організації, які декларують свою спеціалізацію в сільськогосподарському або індустріальному секторі економіки. Вони займаються фінансуванням різних проектів саме з цих сфер як пріоритетного напрямку діяльності. Хоча якщо говорити про банки, то в наш час часто спостерігається перехід зі статусу спеціалізованої до універсальної структурі. Іншими словами, розширюється поле діяльності. Але це актуально тільки для комерційних компаній. Якщо говорити про такі спеціалізовані фінансові організації, як Міжнародний валютний фонд або Центральний банк, то стосовно них такий поворот справ виключений. До того ж великі структури можна розглядати і під іншим кутом. Той же МВФ, ООН, Європейський суд з прав людини – це спеціалізовані міжнародні організації, кожна з яких діє в межах визначених повноважень.

  Трохи про правові аспекти при здійсненні діяльності

  Спеціалізовані організації відрізняються певною специфікою своєї роботи. Порівнювати медичну і торгову компанію неприпустимо. Так, у першому випадку вплив виявляється на здоров’я і життя людини. Тут існують ризики, що лікування буде підібрано неправильно і ситуація тільки погіршиться або ж що воно опиниться в кращому випадку даремним. А це позначиться на здоров’ї, а можливо, і життя людини. Це неприпустимо. Тоді як торгова організація просто займається розподілом вироблених матеріальних цінностей. Тому не дивно, що їм доводиться працювати в різних правових умовах. Чим же вони відрізняються?

  Права спеціалізованої організації зачіпають саме ту сферу, в якій доводиться діяти. Наприклад, якщо комусь спаде на думку порізати людини на вулиці, то в кращому випадку буде пред’явлено замах на вбивство. А ось у хірурга це його джерело доходу і поваги серед оточуючих людей. Те ж можна сказати і про здійснення геологічної розвідки, яка вимагає наявності ліцензії, та про роботу в небезпечних умовах. У всіх цих випадках доводиться забезпечувати особливий правовий режим, що дозволяє досягти поставленої мети та виконання сформульованих завдань. Доводиться вирішувати дії, які переважній кількості громадян заборонені. Ті ж співробітники правоохоронних структур озброєні короткоствольною бойовою зброєю. А по країні купувати пістолети легальним чином заборонено. Але при цьому не слід забувати ще й про такий момент, як повноваження. Одна справа, коли хірург ріже людини в операційній, щоб врятувати йому життя. А ось на вулиці заради гаманця – це вже кримінальний злочин, діяння, яке засуджується.