Маркетинг – що це таке, простими словами? Визначення, концепція і функції маркетингу

В останні роки часто виникають питання, чи є концепція маркетингу правильної філософією в епоху активного використання навколишнього середовища, брак сировини, швидкого зростання населення, голоду та бідності у світі і нехтування соціальними благами, які відповідають індивідуальним вимогам клієнтів, що працюють в найбільш зрозумілих, довгострокових інтересах клієнтів і суспільства. Маркетингова концепція усуває потенційні конфлікти між очікуваннями клієнта, інтересами клієнта і довгостроковим соціальним благополуччям.

У межах цієї статті розглянемо, маркетинг – що це таке, простими словами.

Визначення

Визначень поняття маркетингу існує величезна кількість. Більше 300 в різних джерелах. Для того щоб визначити, простими словами маркетинг – що це таке, розглянемо найбільш популярні визначення.

Маркетинг – це соціальний процес, в якому окремі особи та групи отримують те, що їм потрібно, шляхом створення, пропозиції та обміну з іншими товарами й послугами, які мають цінність. Таке визначення було дано Ф. Котлером.

Найкоротше визначення маркетингу – «задовольняти потреби, досягати прибутку».

Добре розуміється маркетинг – це не набір прийомів і спеціальних дій, а добре продумана стратегія і витікаюча з цього тактика дій, зорієнтована на цільових покупців, заснована на знаннях та дослідженнях, які тісно пов’язані з реаліями ринку.

Коротко і простими словами маркетинг – це діяльність компанії, що спрямована на отримання прибутку при задоволенні інтересів покупців і клієнтів.

В його рамках визначені такі основні питання, як:

  • пошук і оцінка ринкових можливостей, що ведуть до задоволення потреб конкретних одержувачів (покупців) і точне визначення цих потреб;
  • розробка продукту на основі цих знань і стратегії розповсюдження;
  • підготовка відповідної цінової стратегії;
  • зв’язок з ринком.

Інше визначення маркетингу коротко і простими словами – це діяльність, набір інститутів і процесів, використовуваних для створення, спілкування, поставки та обміну продуктів, які мають цінність для клієнтів, партнерів та суспільства.

Під цим поняттям слід розуміти процес встановлення цін, просування та розповсюдження продукції, товарів і послуг з метою обміну, спрямованого на досягнення цілей організації і окремих осіб.