Що відноситься до сильних електролітів: шкільна хімія

Хімія – один з найважливіших предметів у школі. Дивовижний світ речовин і сполук, а також барвисті і цікаві досліди, які показує викладач, зачаровують всіх дітей, змушуючи виявляти певний інтерес до таємничої науки. У даній статті звернемо увагу на процес електролітичної дисоціації, а конкретніше на слабкі і сильні електроліти.

Щоб дати розгорнуту відповідь на питання, що ж відноситься до сильних електролітів, а що – до слабких, треба для початку розібратися, що таке дисоціація речовин.

Електролітична дисоціація

Різні хімічні сполуки, наприклад, солі або кислоти розчиняються у воді, розпадаючись до елементарних частинок: іонів, цю реакцію і прийнято називати електричної дисоціацією. Сполуки, що розчиняються, розпадаючись на іони, у свою чергу називаються електролітами.

Так ще називаються сполуки, здатні проводити електричний струм, а речовини, які не наділені цією здатністю, відповідно, називають неелектролітами.

Процес дисоціації є оборотним, тому на письмі позначається двома стрілками з протилежними напрямками, написаними один під одним. Отриманий розчин має здатність проведення електричного струму.

Електричний струм – це скоординований рух вільних частинок, що володіють зарядом, що має певний напрям. Електричний струм в металах проходить за допомогою відносно вільних електронів, але в даному випадку мова піде не про метали.

Крім того, іони, на які розпалося речовина мають різний заряд. Тут необхідно ввести ще два терміни по даній темі: катіони і аніони. Катіони – це іони з позитивним зарядом, а аніони ж навпаки – з негативним.