Бюджетування проекту. Види і призначення бюджету. Стадія проекту

Під бюджетуванням проекту слід розуміти визначення вартості тих робіт, які реалізуються в рамках певної схеми. Крім того, йдеться про процес формування на цій основі бюджету, який містить встановлене розподіл витрат за статтями витрат, видами робіт, за часом їх виконання або інших позиціях.

Формування структури бюджету

Як складається попередній бюджет проекту? Структура такого виявляється за допомогою плану рахунків обліку вартості конкретної програми. Як правило, для того щоб її визначити, достатньо мати традиційну бухгалтерську кошторис.

Бюджетування вважається планом витрат або закладкою вартості. Це означає, що після попереднього планування потрібно розуміти, скільки, коли і за що саме будуть виплачені грошові кошти. Тому в даному випадку можливе використання будь-яких методик подання збитків. Однак слід пам’ятати, що вони повинні задовольняти практичним вимогам стейкхолдерів, зацікавлених в них, а також сформованим стандартам. Крім того, вони повинні відповідати на ті питання, які цікавлять інвесторів проекту.