Що таке мови міжнаціонального спілкування?

Відокремлення окремих племен і народів колись поступилося місце бурхливим комунікацій малого і великого масштабу. Це пов’язано з інтенсивним розвитком політичних, культурних, господарських зв’язків між різними країнами. Тому поява мов міжнаціонального спілкування — процес історично закономірний.

Навіщо люди спілкуються?

Спілкування — дуже складний процес, зазвичай виникає за чиєюсь ініціативою (суб’єкт спілкування) з конкретною метою, наприклад, отримати якісь відомості, інформацію. Спілкуватися можуть дві людини і більше. Той, на кого спрямована ініціатива суб’єкта, називається об’єктом спілкування.

Спілкування називають ще комунікацією, але якщо комунікація має на меті лише обмін інформацією, мети спілкування ширше. У його процесі люди:

  • обмінюються повідомленнями, ставлять загальні цілі;
  • обговорюють проблеми і домовляються про спільних діях;
  • змінюють, коригують свою і чужу поведінку;
  • обмінюються почуттями, переживаннями, емоціями.

Найпоширеніша форма спілкування — вербальна, тобто мова. Ще люди можуть спілкуватися жестами, мімікою, поглядами, якщо, наприклад, говорять на різних мовах. Особливе місце серед комунікативних засобів займають штучні мови, створені для міжнародного спілкування або в спеціалізованих галузях діяльності (есперанто).