Що таке мови міжнаціонального спілкування?

Відокремлення окремих племен і народів колись поступилося місце бурхливим комунікацій малого і великого масштабу. Це пов’язано з інтенсивним розвитком політичних, культурних, господарських зв’язків між різними країнами. Тому поява мов міжнаціонального спілкування — процес історично закономірний.

Навіщо люди спілкуються?

Спілкування — дуже складний процес, зазвичай виникає за чиєюсь ініціативою (суб’єкт спілкування) з конкретною метою, наприклад, отримати якісь відомості, інформацію. Спілкуватися можуть дві людини і більше. Той, на кого спрямована ініціатива суб’єкта, називається об’єктом спілкування.

Спілкування називають ще комунікацією, але якщо комунікація має на меті лише обмін інформацією, мети спілкування ширше. У його процесі люди:

 • обмінюються повідомленнями, ставлять загальні цілі;
 • обговорюють проблеми і домовляються про спільних діях;
 • змінюють, коригують свою і чужу поведінку;
 • обмінюються почуттями, переживаннями, емоціями.

Найпоширеніша форма спілкування — вербальна, тобто мова. Ще люди можуть спілкуватися жестами, мімікою, поглядами, якщо, наприклад, говорять на різних мовах. Особливе місце серед комунікативних засобів займають штучні мови, створені для міжнародного спілкування або в спеціалізованих галузях діяльності (есперанто).

Мова – соціальний феномен

Кожна людина займає певне місце в соціумі у відповідності з його статтю, освітою, віком, сімейним становищем, віросповіданням, тобто він є членом одразу кількох соціальних груп і виконує певну роль. Його зв’язок з іншими членами соціуму здійснюється за допомогою спілкування, в тому числі і мовного.

На території будь-якої країни у зв’язку з неоднорідністю суспільства існують діалекти: соціальні (наприклад, на слух можна визначити рівень освіченості людини), територіальні (московський говір, кубанський говір). Стиль мовлення відповідає суспільним потребам і залежить від сфери її використання — побутова мова істотно відрізняється від професійної.

Мова — унікальний продукт розвитку людського суспільства. Лінгвістика вивчає багато аспектів його розвитку як соціального феномена. Наприклад: особливості його функціонування в різних суспільних верствах і групах, мовні відносини в умовах національного та етнічного різноманіття населення; причини, по яким мова стає засобом міжнаціонального спілкування, і ін

Етнолінгвістика вивчає процеси в суспільстві, пов’язані з його багатомовністю: як формуються відносини між суспільством і людьми різних народів, які національні особливості самосвідомості, сприйняття світу і вираження його в мові, культурі, що сприяє зближенню, а що роз’єднує людей в багатомовному суспільстві та ін.

Словникова робота: мова офіційний, державний, міжнаціональний

Статус мови в багатонаціональній державі, як правило, закріплюється у конституції. Офіційний використовується в законодавчій, освітній сфері, у діловодстві. Принцип мовного суверенітету народу і особистості гарантує можливість використання інших мов як офіційних на тих територіях держави, де більшість населення користується ними в побутових і офіційних ситуаціях.

Державна мова — один із символів багатонаціональної країни, засіб інтеграції населення, оскільки на ньому видаються законодавчі документи, працюють ЗМІ, ведеться викладання в освітніх установах, здійснюється офіційне спілкування між громадянами та з представниками інших країн.

Мова міжнаціональної комунікації виступає в якості посередника між народами однієї держави (чи місцевості), населеного кількома націями. Служить для їх спілкування, організації взаємодії у всіх сферах життя.

В масштабі всієї планети

Існує декілька так званих світових мов, визнаних найбільшими, оскільки ними володіє (як основним або другим) значна частина населення Землі. Їх носіями є люди різних країн і національностей. Список мов міжнаціонального спілкування включає в себе до 20, але найбільш поширені і мають найбільшу кількість носіїв — це:

 • Китайський — більше 1 мільярда носіїв у 33 країнах світу.
 • Англійська — понад 840 мільйонів в 101 країні.
 • Іспанська — близько 500 мільйонів в 31 країні світу.
 • Російська — понад 290 мільйонів в 16 країнах.
 • Арабська — понад 260 мільйонів в 60 країнах.
 • Португальська — більше 230 мільйонів в 12 країнах.
 • Французька — більше 160 мільйонів у 29 країнах.
 • Німецька — понад 100 мільйонів у 18 країнах світу.
 • Мови міжнаціонального спілкування і світові мови – це засіб комунікації між народами не лише країн-сусідів, але навіть в планетарному масштабі. На них спілкуються офіційні представники та учасники різних міжнародних зустрічей, заходів, форумів в наукових, культурних, торговельних та інших сферах. Шість з них, крім німецької та португальської, – це офіційні мови ООН.

  По сторінках історії

  З об’єднанням східнослов’янських племен виникла необхідність в їх тісному політичному і господарському спілкуванні. У XIV-XV століттях давньоруська мова став базовим для появи близькоспоріднених мов — російського, білоруського і українського. Притаманні їм діалектні особливості не заважали взаєморозуміння і спілкування.

  Російська мова — мова міжнаціонального спілкування в колишньому СРСР, а тепер у його колишніх країнах, один з найбільших в світі. Протягом свого існування він збагачувався запозиченими словами з тих мов, з якими населенню країни припадало історично спілкуватися (німецька, французька, англійська, нідерландська, іранський та ін). Однак і російську мову подарував світу слова (наприклад, матрьошка, супутник, самовар), зрозумілі людям багатьох національностей.

  Виникнення писемності відноситься до IX століття, коли з’явилася перша азбука-кирилиця. Згодом вона поширилася і на східнослов’янські народи. Сучасний алфавіт склався на початку XX століття, коли була проведена його реформа.

  В СРСР російська була мовою міжнаціонального спілкування, обов’язковою для вивчення населенням країни. На ньому видавалися газети, журнали, проводилося теле – і радіомовлення. У союзних республіках корінне населення спілкувалося і на своїх мовах, друкувалася література і т. д. Російський алфавіт став основою для розробки писемності народів, що не мали її, яка існує до цих пір.

  Росія багатомовна сьогодні

  На території Російської Федерації проживає близько 100 народів, що спілкуються на мові, яка належить до однієї з 8 мовних сімей. Поза межами країни близько 500 млн чоловік, будучи громадянами ближнього і далекого зарубіжжя, є носіями російської мови.

  Частина населення нашої країни володіє іншими мовами як рідних, які визнані державними в інших країнах: білоруською, українською, німецькою, естонською, фінською та ін.

  Російська та рідний — це мови міжнаціонального спілкування в суб’єктах РФ. У багатьох з них обидва визнані на законодавчому рівні державними.

  Точна кількість діалектів і говірок наукою досі не визначено. Діалекти (севернорусское, південноросійське прислівники і середньо-говір) діляться на групи і говори, характерні для народів і народностей, що населяють певні території країни. Для них характерно специфічне вимова звуків (висота, тривалість), назви предметів та дій, побудова речень. Наприклад, широко відомий одеський діалект, що увібрав в себе деякі особливості інших мов (грецької, ідиш, українського).

  Чингіз Айтматов: «Безсмертя народу — в його мові»

  Малі мови Росії сьогодні

  Після революції 1917 року в Росії вперше в світі був проголошений курс на збереження і розвиток мов малих народів. Кожен громадянин мав право навчатися, спілкуватися рідною мовою, користуватися їм у всіх життєвих сферах, у тому числі і в офіційних (суд, хозорганы тощо). Видання літератури, підручників, ЗМІ на різних мовах прийняла величезні масштаби.

  У той же час наукові та правлячі політичні кола прийшло розуміння того, що повинні існувати мови міжнаціонального спілкування — це фактор ідеологічного об’єднання населення, господарського та політичного розвитку країни, що займає таку величезну територію. Зрозуміло, що такою мовою міг бути лише російська, тому його впровадження в усі сфери життя стало форсованим. В цілому населення з розумінням ставилося до цих заходів, але русифікація викликала прихований опір з боку представників народів, що населяли СРСР.

  Після його розпаду в колишніх республіках з різною швидкістю йде планомірне витіснення російської мови і заміна його національним. У Росії ж відсутня чітка мовна політика, всі її запитання в основному вирішуються на регіональних рівнях і в залежності від поглядів і намірів місцевої влади. Російська мова – мова міжнаціонального спілкування на пострадянському просторі в основному ще з-за стрімкого розвитку міжнародних ринкових відносин в постперебудовні роки і на побутовому рівні.

  Сучасної серйозною проблемою є поширення російської мови і мов народів Росії за кордоном. Організовуються фонди, програми для допомоги зарубіжним школам, видавництвам, культурним центрам. Однак завдань у цій області дуже багато: координація дій, фінансування, підготовка спеціалізованих кадрів для державних, громадських та благодійних організацій.

  Законодавство Росії про державний мовою

  Закон 1991 р. «Про мови народів РФ» (редагований в 2014 р.) гарантує державну охорону і підтримку всіх – великих і малих – мов, що існують на території країни.

  В Росії державною мовою російську проголошений ст. 53 ФЗ, що закріплено в її Конституції (ст. 68). Однак це не позбавляє республіки, що входять до складу країни, права визнання власної мови державною. Їх громадяни мають право:

  • на користування рідною мовою в офіційних і неофіційних установах і організаціях на всій території РФ. Якщо вони не володіють іншим, крім рідної мови, то їм надається перекладач;
  • на вибір мови спілкування і навчання;
  • на його наукові дослідження та їх фінансування з федерального і регіонального бюджету.

  В даний час широко обговорюються різноманітні аспекти мовної політики в Росії. Наприклад, громадськість хвилюють тенденції до зникнення деяких малих мов, пов’язаних із скороченням чисельності їх носіїв.