Оцінка інвестиційної привабливості підприємства: основні поняття, методи, принципи, шляхи підвищення

Виробничі інвестиції є основою діяльності будь-якого підприємства. Великі вкладення капіталу дозволять створити або оновити наявну матеріально-технічну базу, замінити фізично або морально зношені об’єкти основних засобів, наростити обсяги діяльності, освоїти нові види продукції, розширити ринки збуту і т. д. Але як домогтися того, щоб потенційні інвестори прийняли рішення про вкладення своїх грошей в розвиток конкретної компанії? Для цього їм необхідно показати стабільність організації, її надійність, конкурентоспроможність і прибутковість. З цією метою розраховуються показники інвестиційної привабливості підприємства.

Основне поняття

Що мається на увазі під інвестиційною привабливістю? Це поняття являє собою набір різних показників фінансово-економічного плану. З їх допомогою визначається рівень позиціонування компанії на ринку, дається оцінка зовнішнього середовища та прогнозується потенціал кінцевого результату.

В цілому на привабливість інвестиційних проектів впливає велика кількість факторів. Крім якісних, а також кількісних величин (економічних, політичних, правових, соціальних/) існує ще і внутрішнє позиціонування підприємства у ринковому середовищі, а також якісна оцінка наявного у нього фінансово-технічного потенціалу. Вся ця модель в сукупності дозволяє визначати кінцевий результат.

Інвестиційну привабливість підприємства неможливо відокремити від розвитку галузі, в якій воно працює. Саме тому дати точне визначення цьому поняттю не представляється можливим. Адже кожна сфера народного господарства володіє власним набором властивостей, які дозволяють дати оцінку інвестиційної привабливості підприємства.

Для чого вона необхідна? З допомогою проведеної оцінки інвестор здатний оцінити вигідність своїх вкладень у проект. На думку фахівців, того, хто збирається надати капітал для розвитку компанії, не варто забувати про те, що її діяльність прив’язана до галузям і регіонам країни. А від цього багато в чому залежать ті умови, які складаються на виробництві. Саме тому привабливість інвестицій визначається відразу на декількох рівнях. Це:

  • мікрорівень – розрахунок оцінки здійснюється на основі показників конкретного підприємства;
  • мезорівень – розглядається весь регіон, в якому знаходиться компанія;
  • макрорівень – питання вивчається на рівні країни.