Економічний зміст податків: види, принципи оподаткування та функції

Організація ефективної системи оподаткування є ключовим завданням фіскальної політики сучасної держави. Збалансованість у підходах до вирішення питань поповнення бюджету за рахунок податкових зборів виражається в різноспрямованості дотримання інтересів суб’єктів економічної інфраструктури. Це необхідна умова для стабільного розвитку господарських систем. Усунення недоліків та ризиків надмірного підвищення даної навантаження неможливо без розуміння економічного змісту податків особливо в контексті цілей, орієнтованих на підвищення інвестиційної привабливості країни.

Податок в реальному секторі економіки

Кожна суспільно-економічна формація має власну систему доходів, обумовлену виробничими процесами, характером товарно-грошових відносин, функціями і самою природою державного устрою. У свою чергу оподаткування є одним із головних способів збільшення бюджетних доходів. У більшості держав справляння податків здійснюється з метою забезпечення платоспроможності на всіх рівнях влади виробництва. І навіть якщо виключити поділ за напрямами платежів у рамках бюджетної підтримки (на регіональному та федеральному рівнях), принципи розподілу грошових коштів можуть розрізнятися. Наприклад, економічний зміст податку виражається не тільки у фінансуванні діяльності уряду та органів місцевого самоврядування, але і утворення різних фондів і організацій, що також входять до структури державного управління.