Схема факторингу: опис, види, операції

Факторинг стає сьогодні вже незамінним в комерційній сфері. Нерідко перед постачальниками товарів і послуг постає нелегкий вибір: працювати по передоплаті або надавати своїм клієнтам право відстрочки платежу? Перший варіант може зменшити кількість потенційних клієнтів компанії. Другий – створює певні ризики, які можуть поставити під загрозу всю бізнес-діяльність. Золота середина тут – застосування певних схем факторингу. Їм і буде присвячена дана стаття.

Що це?

Перш ніж розібратися зі схемами факторингу, представимо читачеві визначення головного поняття.

Факторинг – фінансування певного під поступку грошової вимоги. Це певна форма товарних кредитів, при якій права на заборгованість кредиторів передаються третій особі (в даному випадку – фактору). У такому разі постачальник товарів/послуг здобуває належну йому оплату швидше, ніж було обумовлено в контракті з покупцем/споживачем.

Цей термін – англійського походження. Тут factoring – посередництво.

Хто може виступати фактором? У більшості випадків це спеціалізовані компанії. У Російській Федерації більш поширені факторингові відділи комерційних банків.