Орфографічна пильність – це… Визначення поняття, прийоми формування і розвитку, типові вправи

Формування грамотного письма є однією з найбільш складних завдань на початковому етапі навчання дітей у школі. Вчителі російської мови щорічно стикаються з необхідністю підготовки школярів і прекрасно усвідомлюють всю цінність перших кроків у цьому напрямку. Становлення навичок орфографічної зіркості — це систематична робота, яку педагоги починають проводити з дітьми в молодших класах. Весь процес подальшого навчання багато в чому залежить від того, наскільки кваліфіковано подавався матеріал для засвоєння необхідних навичок на уроках російської мови.

Визначення понять

Для розуміння суті питання слід звернутися до базових термінів. В основі всього лежить слово орфограмма, без якого навряд чи обходиться хоча б один урок російської мови в школі. Під даним поняттям може матися на увазі важке місце в слові або помилкове місце у листі. Однак таке визначення погано розкриває вкладається в термін сенс, а тому нерідко вводить учнів в оману. Одним з найбільш поширених помилкових узагальнень можна назвати те, коли школяр сприймає орфограмму як конкретне місце в слові, де звук чується неясно або де пишеться не так, як чується. Визначення від вчених-методистів також не повністю розкривають суть даного поняття. У них лише говориться, що орфограммой можна вважати ті літери, слова чи частини тексту, в яких існує небезпека помилки, а тому потрібні перевірка і застосування відповідних правил мови.

Учні повинні розуміти, що правильний вибір забезпечується виключно наявністю необхідних знань. Орфографічна пильність — це вміння виявляти орфограммы. Якщо ж розглянути даний термін з боку фонетичної концепції, то він представляє з себе здатність до оцінювання кожного звуку в слові, можливості визначення слабкої і сильної позиції. Процес сприйняття орфограмм для пишучого людини при цьому буває двох видів — зоровий і слуховий. Високий рівень грамотності передбачає наявність обох варіантів. Як правило, комплекси вправ спеціально створені для розвитку зорового сприйняття, проте слухова орфографічна пильність є основою для правильного усного та писемного мовлення.