Що називається прискоренням равноускоренного руху? Формули і рішення задачі

Рух – це одна з важливих властивостей навколишнього світу. У фізиці рух тіл вивчається в рамках спеціального розділу – кінематики. У цій статті розглянемо, що називається прискоренням равноускоренного руху, а також на прикладі розв’язання задачі покажемо, як його розраховувати.

Поняття про прискорення

Рух об’єктів уздовж різних траєкторій описується такими величинами, як шлях, швидкість і прискорення. Поняття шляху і швидкості інтуїтивно зрозумілі кожній людині. Математична формула, що зв’язує шлях L і швидкість v, має вигляд

v = dL/dt.

Швидкість – величина векторна, яка завжди спрямована вздовж дотичної до траєкторії переміщення тел.

Відповідаючи на питання, що називається прискоренням равноускоренного руху, спочатку слід розібратися з самим фізичним поняттям. Прискорення – це величина не така очевидна, як дві попередні. Згідно фізичній визначенню під нею розуміють зміну швидкості по часу, що математично можна записати так:

a = dv/dt.

Відзначимо один важливий момент у цьому визначенні: у ньому йдеться про будь-яку зміну швидкості, яке може проявлятися як у зміні модуля, так і напряму.

Підставляючи явний вираз для швидкості в останню формулу, можна отримати ще одне математичне рівність для прискорення через другу похідну шляху:

a = d2L/dt2.

Прискорення в системі СІ вимірюють в метрах в квадратну секунду (скорочено записується м/с2). Так, величина 1 м/с2 означає, що швидкість руху тіла за кожну секунду зростає на 1 м/с.