Професійні комунікації: засоби, функції, принципи організації процесу

Професійні комунікації є неодмінною умовою, що дозволяє співробітникам компанії ефективно взаємодіяти один з одним. Від того, наскільки швидко і доступно буде відбуватися передача інформації, безпосередньо залежить темп роботи всього підприємства.

Професійні комунікації відіграють важливу роль при прийнятті керівником найбільш ефективних рішень і донесенні їх до колективу. Якщо вони налагоджені погано, то це загрожує виникненням негативних наслідків, які можуть виразитися в помилках в обраних рішеннях, у виникненні непорозумінь між працівниками і керівником, а також погіршення міжособистісних відносин.

Визначення поняття

Професійні комунікації являють собою взаємодію, що здійснюється у сфері офіційних відносин. Їх основною метою є досягнення намічених результатів, рішення поставлених завдань, а також оптимізація певної діяльності. При цьому кожен з учасників професійних комунікацій має своїм статусом, будучи начальником, підлеглим, колегою або партнером.

У тих випадках, коли між собою спілкуються люди, що знаходяться на різних рівнях кар’єрних сходів (виконавець і керівник), можна говорити про субординаційних комунікаціях. Адже тут явно проглядається вертикаль відносин. При здійсненні взаємодії, заснованого на принципі рівного співробітництва, можна говорити про горизонтальних комунікаціях.

Актуальність питання

З професійним спілкуванням люди стикаються щодня. Воно має місце на роботі і в школах, в університетах і в офіційних установах. Це спілкування студентів і викладачів, підлеглих і начальників, конкурентів, партнерів і колег. Для того щоб досягти стоїть перед ним мети, кожна людина повинен бути знайомий із засобами і принципами подібних комунікацій, адже партнерам необхідно спілкуватися на одній мові (і в прямому, і в переносному сенсі), володіти загальним соціальним досвідом і розуміти один одного.

Дотримання основних умов ділового спілкування

Як зробити так, щоб комунікація в професійній діяльності була максимально результативною? Для цього необхідно виконання ряду умов. Насамперед, спілкування повинно мати зрозумілу мету. При цьому в її досягненні важлива зацікавленість всіх залучених в цей процес осіб. Прикладом може служити укладення договору, налагодження зв’язків, узгодження проведення заходів, розробка найбільш вигідних умов співпраці і т. д.

Всім учасникам професійно-ділової комунікації необхідно контактувати між собою, причому робити це незалежно від особистих симпатій чи антипатій. Обов’язковим при цьому є дотримання субординації, посадових ролей, ділового етикету і формальних обмежень. Останнє поняття має на увазі під собою не тільки виконання різних протоколів, розпорядків та регламентів, але і банальну необхідність у контролі над силою власних емоцій і повагу до співрозмовника.

Крім цього, однією з необхідних умов для максимально ефективного здійснення ділової комунікації у професійній діяльності є її керованість. Про подібному моменті повинен заздалегідь подбати керівник компанії як найбільш зацікавлений у вирішенні поставлених перед колективом завдань людина. Йому важливо мотивувати своїх співробітників на пошук оптимального рішення, адже в іншому разі вони залишаться пасивними спостерігачами, не пропонують ніяких ідей.

Засоби ділового спілкування

Професійна комунікація – це осмислене бажання однієї людини або цілої групи людей мотивувати одного співробітника або весь колектив до дії, здатному хоч якимось чином змінити ситуацію, що виникла, або повернути розмову в інше русло.

Для здійснення наміченого є ряд інструментів. Так, до засобів професійної комунікації можна віднести:

 • Звичайну пошту. З усіх засобів ділового спілкування вона є самим древнім. І в зв’язку з цим у традиційної пошти є ряд недоліків. Полягають вони у низькій швидкості передачі повідомлень, більш складному оформленні листів (у порівнянні з іншими видами комунікацій) і т. д. І це не кажучи про те, що працює дана система далеко не завжди на належному рівні. Але звичайна пошта все ж і сьогодні використовується в якості засобу професійних комунікацій. Основною її перевагою є досить прийнятний спосіб передачі між партнерами важливих документів. У ділових стосунках може бути використаний і такий спосіб, як передача телеграм. Така послуга також надається поштою.
 • Телефонний зв’язок. Це досить оперативне засіб ділового спілкування. Однак ведення переговорів по телефону не володіє юридичною силою. Цей момент варто врахувати при застосуванні професійних комунікацій, задіявши при цьому інші засоби.
 • Електронна пошта. Це порівняно новий засіб ділового спілкування користується заслуженою популярністю. Одним з основних його переваг є поєднання форми письмових комунікацій (зафіксований текст) з тими якостями, якими володіє усне спілкування, у вигляді швидкості передачі інформації та можливості отримання практично миттєвої відповіді. Подібні якості дозволяють зробити електронну пошту одним з основних засобів, застосовуваних для передачі повідомлень неофіційного характеру.
 • Факс. Використовуючи спеціальний апарат, можна дуже швидко передати партнерові копію будь-якого документа. Швидкість є безперечною перевагою факсимільного зв’язку. Однак документи, передані таким чином, не мають юридичної сили, адже на них немає справжніх підписів і печаток. Саме тому в більшості випадків факс як засіб комунікації знаходить своє застосування лише для оперативної передачі документів. До виконання вони можуть бути прийняті лише в тому випадку, коли слідом за ними будуть відправлені звичайною поштою оригінали. Варто мати на увазі, що за допомогою факсів заборонено передавати документи з грифами «Для службового користування» або «Таємно».
 • Ділове спілкування

  В основі професійної комунікації незмінно перебував і перебуває усний контакт. Здійснюється він між людьми, які пов’язані між собою інтересами справи, а також володіють необхідними повноваженнями для вирішення виниклих проблем та встановлення партнерських відносин.

  Такі бесіди являють собою засіб професійних комунікацій, укладаючи в собі всі ті переваги, яких позбавлені телефонний зв’язок і обмін письмовою інформацією. Справа в тому, що ділове спілкування:

  • проводиться в умовах тісного контакту, коли є можливість зосередити свою увагу тільки на одному співрозмовника або на невеликій групі людей;
  • створює умови, при яких можливе встановлення особистих взаємовідносин;
  • передбачає безпосередній контакт.

  Під діловою бесідою в першу чергу розуміється усна мова. А вона, порівняно з письмовою формою, володіє цілим рядом істотних відмінностей. Під час проведення такої бесіди з’являється можливість безпосередньо впливати на співрозмовника чи групу людей. При цьому використовуються жести і міміка, інтонація тощо. Крім того, безпосереднє спілкування не залишає часу на попереднє обдумування. Саме тому в діловій розмові нерідко використовуються невимушені форми спілкування, а також мають місце деякі стилістичні та граматичні особливості.

  Використовується в якості основи професійної комунікації ділова розмова відрізняє передусім логічність побудови думки. Виходячи з існуючої практики, можна стверджувати, що бізнесмени, які чудово оперують думками і поняттями, здатні переконливо доводити і робити вірні висновки, набагато швидше досягають успіху, ніж ті ділові люди, які цими навичками не володіють.

  Для професійної розмови характерна своя психологічна культура. Полягає вона в умінні співрозмовників справляти хороше враження на оточуючих, створювати дружню атмосферу зустрічі, застосовувати спеціальні прийоми, що захищають від некоректних питань, до кінця слухати своїх опонентів і при необхідності спростовувати їх доводи, використовувати техніку, що дозволяє проводити безконфліктне спілкування.

  Міжкультурні зв’язки

  На сьогоднішній день світ все більше і більше охоплює процес глобалізації. Саме тому на перший план висувається міжкультурна професійна комунікація. Для її здійснення потрібні фахівці, які не просто знають іноземну мову. Їм необхідно володіти ним з точки зору ділового спілкування.

  Найчастіше мають місце такі професійні комунікації англійською мовою. Він є основним засобом спілкування на міждержавному рівні.

  Англійська мова у сфері професійної комунікації є модернізованим і спрощеним варіантом англійської мови в цілому. Для нього характерна наявність стандартних фраз-кліше, а також всіляких шаблонів. Їх спеціалісту необхідно знати і вміти використовувати в тих чи інших ситуаціях.

  Якщо на ділову зустріч бізнесменом запрошений перекладач, професійної комунікації такий фахівець не стане виходити тільки з свого життєвого досвіду і тієї поведінки, яке прийнято в його рідній культурному середовищі. Врахування особливостей поведінки інших народів дозволить уникнути непорозумінь, помилок і проблем в розмові.

  При міжкультурної професійної комунікації необхідно знати міжособистісні норми відносин, що прийняті у конкретному суспільстві. А саме – невербальні і вербальні мови спілкування. До перших з них відносять різні безсловесні сигнали, які учасники комунікацій посилають один одному. Роблять вони це часто просто несвідомо. Варто мати на увазі, що знання невербального і вербального мов при професійній комунікації міжкультурного характеру є запорукою успішності зустрічі. Фахівець повинен бути обізнаний про прийнятих у того або іншого народу тембрі мови, гучності вимови, інтонації, міміки, пози і т. д. Норми їх застосування під час бесіди можуть мати деякі відмінності. Яскравим прикладом є традиційна американська посмішка. У Росії її вважають нещирою і штучною. Американці ж, навпаки, вважають, що росіяни занадто похмурі, грубі і серйозні.

  Підготовка фахівців

  Яким чином вирішуються проблеми з міждержавним діловим спілкуванням? Для успішного ведення переговорів необхідно присутність висококваліфікованого перекладачів у сфері професійної комунікації, що володіє як спеціалізованими, так і загальнокультурними знаннями. Підготовкою таких фахівців займаються російські університети.

  При цьому активно застосовується програма, яка носить назву «Перекладач у сфері професійної комунікації». Вона дозволяє набути навичок, що дозволяють ефективно спілкуватися в рамках сучасного обміну діловими і культурними зв’язками.

  Основні функції

  Серед особливостей професійної комунікації виділяють її досить складну систему. Вона складається з багатьох рівнів, які охоплюють не тільки конкретну організацію, але і зовнішню середу. Розглянемо основні функції професійної комунікації.

 • Інформаційна. Професійні комунікації покликані відігравати роль певного посередника. З його допомогою між співробітниками відбувається обмін задумами, рішеннями та повідомленнями. Інформаційна функція ділового спілкування необхідна для досягнення поставлених перед організацією цілей, а також для усунення виникаючих у ході даного процесу проблем.
 • Мотиваційна. Професійні комунікації сприяють виникненню у працівників бажання більш якісно виконувати поставлені перед ними завдання. У цьому полягає мотиваційна функція професійних комунікацій. В цьому випадку керівник використовує такі засоби, як наказ, переконання, навіювання і прохання.
 • Контрольна. Використовуючи ієрархічну підпорядкованість, дана функція покликана стежити за поведінкою співробітників компанії.
 • Експресивна. З допомогою даної функції професійні комунікації сприяють задоволенню соціальних потреб за допомогою виразу переживань і почуттів з приводу того, що відбувається.
 • Комунікативна. Дана функція дуже специфічна. З її допомогою виявляються і вирішуються типові помилки і проблеми, що виникли при діловому спілкуванні, а також формулюються принципи оптимального поведінки.
 • Функції професійних комунікацій можуть бути розглянуті з точки зору забезпечення життєдіяльності компанії в цілому. При цьому має місце:

 • Регулятивна функція. При спілкуванні відбувається опосередкований чи безпосередній вплив на працівника, який є об’єктом управління. Подібна функція сприяє організації в колективі спільних дій, координації та оптимізації керівником усіх виконуваних колективом дій.
 • Функція соціального контролю. Будь-який з способів вирішення завдань організації, а також її форми і принципи роботи мають яскраво вираженим нормативним характером. Регламентація всіх цих положень, що знаходиться у вказівках і розпорядженнях керівника, сприяє забезпеченню організованості і цілісності установи, а також узгодженості спільних дій кожного з членів колективу. Для підтримки цього напряму і здійснюють свій соціальний контроль професійні комунікації.
 • Функція соціалізації. Вона є однією з головних у роботі будь-якого керівника. Дана функція дозволяє включатися у спільну діяльність молодим працівникам, які починають освоювати комунікативні навички та вміння, навчаються орієнтуватися в ситуації спілкування, говорити і слухати. Все це дуже важливо не тільки в цілях міжособистісної адаптації, але й для здійснення професійної діяльності. Молодь при цьому набуває терпиме, зацікавлена і доброзичливе ставлення до інших співробітників і вміння діяти в цілях виконання колективного завдання.
 • Соціально-педагогічна. У процесі здійснення професійних комунікацій має місце процес навчання, виховання і розвитку особистості працівника при передачі йому практичного досвіду. Завдяки систематичним контактів, які з’являються в ході проведення спільної діяльності, всі учасники спілкування отримують знання про себе самих, так і про партнерів, а також про оптимальні варіанти вирішення поставлених перед колективом завдань. Оволодіння практичними вміннями часом стає для деяких співробітників можливою компенсацією відсутніх професійних знань. І це забезпечується соціально-педагогічною функцією комунікацій.
 • Основні принципи

  Професійні комунікації протікають на основі:

 • Межличностностности. Таке спілкування характеризується багатоплановістю, відкритістю взаємодії людей. Даний принцип заснований на особистому інтересі один до одного. І це незважаючи на те, що спілкування має ділову спрямованість. Подібна комунікація неминуче несе в собі риси міжособистісного контакту.
 • Цілеспрямованість. Даний принцип професійних комунікацій є багатоцільовим, адже процес ділового спілкування одночасно з наміченої інформаційної навантаженням несе в собі приховану мету. Наприклад, керівник, повідомляючи колективу про наявних у нього статистичних даних, бажає вказати на проблемні моменти того чи іншого напрямку діяльності. При цьому, найімовірніше, на неосознаваемом рівні він прагне продемонструвати присутнім своє красномовство, ерудицію та інтелект.
 • Безперервність. Це ще один з принципів професійних комунікацій. Полягає він у тому, що, потрапляючи в поле зору свого ділового партнера, ми стаємо ініціаторами безперервного контакту з ним. При цьому спілкування відбувається не тільки на вербальному рівні. Партнер постійно отримує та поведінкові повідомлення, з яких він може робити відповідні висновки.
 • Багатовимірність. В ході проведення професійних комунікацій реалізовуються як мінімум два аспекти міжособистісних відносин. Перший з них являє собою передачу ділової інформації і підтримання створеного контакту. Другий є трансляцією емоційного ставлення до партнера (воно буває позитивним і негативним).
 • Моральні норми професійних комунікацій

  Кожен з учасників ділового спілкування повинен володіти:

 • Чесністю. Маючи таку рису характеру, що люди утримуються від брехливих вчинків і обману. Проте навіть тим, хто вважає чесність непорушною нормою ділового поведінки, іноді все ж доводиться брехати. У цьому випадку людям доводиться робити вибір між не задовольняють їх альтернативами. Однак говорити правду потрібно завжди. Брехня виправдана лише при виборі з двох зол меншого, коли того вимагають обставини.
 • Порядністю. Дана характеристика, притаманна людині, знаходить своє вираження в єдності дій та переконань. Порядну поведінку є повною протилежністю лукавства і лицемірства. Така людина завжди виконує те, що обіцяв. Наприклад, співробітник обов’язково допоможе своєму колезі при виконанні службового завдання. Це відбудеться навіть тоді, коли зробити це йому не так вже й просто, але він дав обіцянку.
 • Справедливістю. Дана риса характеру передбачає відсутність упередженості і об’єктивність в оцінці інших людей і їх вчинків.
 • Відповідальністю. Дана риса учасника ділових відносин проявляється в тому, наскільки він відповідає за свої слова, дотримується моральні норми і виконує взяті на себе зобов’язання.