Професійні комунікації: засоби, функції, принципи організації процесу

Професійні комунікації є неодмінною умовою, що дозволяє співробітникам компанії ефективно взаємодіяти один з одним. Від того, наскільки швидко і доступно буде відбуватися передача інформації, безпосередньо залежить темп роботи всього підприємства.

Професійні комунікації відіграють важливу роль при прийнятті керівником найбільш ефективних рішень і донесенні їх до колективу. Якщо вони налагоджені погано, то це загрожує виникненням негативних наслідків, які можуть виразитися в помилках в обраних рішеннях, у виникненні непорозумінь між працівниками і керівником, а також погіршення міжособистісних відносин.

Визначення поняття

Професійні комунікації являють собою взаємодію, що здійснюється у сфері офіційних відносин. Їх основною метою є досягнення намічених результатів, рішення поставлених завдань, а також оптимізація певної діяльності. При цьому кожен з учасників професійних комунікацій має своїм статусом, будучи начальником, підлеглим, колегою або партнером.

У тих випадках, коли між собою спілкуються люди, що знаходяться на різних рівнях кар’єрних сходів (виконавець і керівник), можна говорити про субординаційних комунікаціях. Адже тут явно проглядається вертикаль відносин. При здійсненні взаємодії, заснованого на принципі рівного співробітництва, можна говорити про горизонтальних комунікаціях.