Прецедентні феномени: визначення, види та функції

Існують певні культурні ідеї чи поняття, які являють собою конкретні матеріальні або духовні об’єкти, закарбовані у свідомості людей. По-іншому це поняття можна назвати “прецедентні феномени”. Вони, як правило, пофарбовані якимись яскравими емоціями, розкривають специфіку етносу, мови.

Прецедентні феномени – це?

Існування визначення можливо в розумі людей, а також у мовленні.

Взагалі, слово “прецедент” позначає ситуацію, яка вже колись відбувалася, а зараз служить в якості прикладу або прообразу для подібних випадків. В загальному понятті прецедентний феномен – це фактичний предмет, на основі якого вже подібні йому носять ту саму назву, мають подібні характеристики.

Особливу увагу визначення отримало, так як воно мало масовий, міжкультурний характер. Приклад прецедентного феномена – відома фраза з пісні Висоцького “А у відповідь тиша”, вона сьогодні застосовується в якості відповіді в ситуаціях, коли людина багато пояснював, говорив, а ніхто на це ніяк не відреагував.

Усталене визначення

Прецедентність – це поняття, яке дуже часто вживається в роботах дослідників з багатьох сфер, зокрема, з лінгвістики, мовознавства. Саме стійке визначення дав Юрій Миколайович Караулів, роботи якого внесли великий вклад у теорію комунікації.

Прецедентний феномен – це випадок, який має особливу важливість для людини або групи людей з-за виникаючих емоцій. Також він має надличностный характер, тому що визначення фрази знає не одна людина, а цілий народ, етнос, попередники і сучасники. Причому людина може неодноразово використовувати дане поняття у своїй промові.

Різновиди

Всі види прецедентних феноменів є наслідком вербальної або невербальної комунікації.

Вербальні феномени – це набір певних текстів, які застосовуються в літературі. Невербальні розуміються як живопис, скульптура, архітектура, музика. У будь-якому варіанті автор намагався донести таким чином, через деякий час це набуло прецедентний характер і вже використовувалося багатьма іншими авторами, як приклад.

Вікторія Володимирівна Червоних і Дмитро Борисович Гудков поширили вчення про феномени, припустивши в своїх роботах, що кожен об’єкт має свої власні характеристики, оцінки, атрибути.

Наприклад, герой роману Гончарова – Обломов, чий образ по сьогоднішній день служить прикладом, типовим персонажем, який є в літературі завжди. Його характеристики включають в себе лінь, байдужість, атрибутами послужать улюблений диван, халат. Оцінюють його в основному поблажливо, але персонаж викликає внутрішня відраза. Таких прообразів у літературі багато, на тлі їх ознак конструюють інших героїв.

Функції та завдання

Функції прецедентних феноменів базуються на одного, найбільш вагомою – обмін відомостями. Вони можуть мати емоційне забарвлення, так і інтелектуальний підтекст.

Важливо під час здійснення даної функції не тільки адекватно сприйняти весь набір інформації, але також пояснити її належним чином одержувачу, щоб він зрозумів її так, як і відправник. Ще необхідно, щоб і адресант, і адресат вміли переробляти інформацію, робити з них певні висновки, які не йдуть нарізно з усіма існуючими. Мається на увазі, що комунікація не повинна складатися з неструктурованого набору звуків, безглуздих фраз і неадекватних висновків у підсумку.

Всі використовувані прецедентні феномени в ЗМІ, в побутовому житті, на роботі повинні бути зрозумілими кожній людині. Таким чином, індивід не може сам вигадати прецедент, висловити його і думати, що всі повинні зрозуміти його фразу. У цій справі велику роль відіграє час, який необхідно для поширення поняття у всі сфери життя того чи іншого етносу.

Рівні та форми

Існують три типи прецедентних феноменів, які загальноприйняті в багатьох науках:

 • Соціально-прецедентні – кожен представник того чи іншого суспільства має уявлення про певний феномен, тому що він проник у цю сферу і міцно там обособился. Такий вид не залежить від самобутності культури. Наприклад, всесвітньо відомий текст Біблії побутує в християнському суспільстві кожної країни.
 • Національно-прецедентні – тут вже феномени охоплюють більш широке співтовариство людей. Вони можуть бути російські національні, американські та інші. Скажімо, вже висловлений приклад персонажа Обломова, який символізує для літературного простору російськомовних людей.
 • Універсально-прецедентні – феномени, які мають загальне застосування, вони відомі кожному представнику будь-якої культури, який є різносторонньою особистістю. Наприклад, відкриття Америки Колумбом або висловлювання на кшталт “Бути чи не бути?”. Це сама широка група феноменів, тому що зачіпає величезні масштаби. Разом з тим таких всім відомих предметів, фраз, ситуацій досить мало в порівнянні з попередніми варіантами.
 • Види феноменів

  Феномен теж має свої форми побутування. Розрізняють в основному серед них тексти, висловлювання, ситуації, імена.

  Текст – це найбільш складна одиниця для розуміння, так як вона містить у собі багато символів і знаків. Він є результатом тривалої розумової та усного мовлення, закінчений і структурований. Текст проникає в сферу побутування, коли особистість виводить весь цей набір символів, а потім застосовує їх у своїх творах або ж просто у мовленні. Його використання обмежене певною сферою, адже багато людей далекі від таких джерел прецедентних феноменів.

  Вислів може з’явитися сама по собі, його не потрібно шукати і осмислювати. Як правило, подібні людина чує у фільмах, в завчених віршах.

  Ситуація – існувало раніше подія, яка увійшла в когнітивну сферу за рахунок наявності якихось вагомих ознак і характеристик.

  Ім’я виникає завдяки вивченню текстів, історії, політики. Воно поєднує в собі характерні якості особистості, її плюси і мінуси. Наприклад, Базарів – герой роману “Батьки і діти”, який асоціюється з повним нігілізмом. Людей з подібними поглядами можуть так називати, бо це прізвище є загальновідомою для певних осіб.

  Символ

  Символом або знаком конкретного прецедентного феномена є якесь вагоме значення, яке може бути вербальним або невербальним, воно слугує дороговказом на ситуацію, ім’я або текст.

  Наприклад, повний хаос в будинку – це явище, яке повертає людину до ситуації, коли на Русь прийшов Мамай і все зруйнував.

  Роль прецедентного феномена і відповідних йому символів дуже важлива для мовознавства, лінгвістики, теорії міжкультурної комунікації та багатьох інших наук, тому що вони формують менталітет людини, що належить до певної культури.