Обертальний рух: приклади, формули

Фізика твердого тіла вивчає безліч різних видів руху. Основні з них – це поступальний рух і обертання по нерухомій осі. Також існують і їх комбінації: вільний, плоске, криволінійний, равноускоренное та інші різновиди. Кожен рух має свої особливості, але і схожість між ними, звичайно, є. Розглянемо, який рух називається обертальним і наведемо приклади такого руху, провівши аналогію з поступальним рухом.

Закони механіки в дії

На перший погляд здається, що обертальний рух, приклади якого ми спостерігаємо в повсякденній діяльності, порушує закони механіки. У чому можна запідозрити це порушення і яких законів?

Наприклад, закон інерції. Всяке тіло, коли на нього не діють неврівноважені сили, має або знаходитися в стані спокою, або здійснювати рівномірний прямолінійний рух. Але якщо дати глобусу бічній поштовх, він почне обертатися. І він, швидше за все, обертався б вічно, якби не тертя. Як і відмінний приклад обертального руху – земна куля – обертається постійно, ніким не підштовхуваний. Виходить, що перший закон Ньютона в цьому випадку не діє? Це не так.