Культурні права – це… Визначення, різновиди та правове регулювання

Права і можливості людини в будь-якій країні визначають умови життя, відносини в суспільстві і показують ступінь захищеності людини. Культурні права – це розвиток кожного індивіда в країні. Права можуть різнитися, але не можуть бути менше прав, закріплених у міжнародних документах.

Що таке культурне право?

Духовний розвиток людини залежить від тих прав, які у нього є в країні. Вони дозволяють розвиватися на політичному, духовному та соціальному терені. Культурні права – це:

 • на освіту;
 • на доступ до культурних цінностей;
 • на участь у культурному житті країни;
 • на користування результатами НТП;
 • на творчість;
 • на розвиток.

Права однакові для всіх громадян, незалежно від кольору шкіри, раси, релігії, мови і статі. Одним з культурних прав є право на освіту, яке в країні доступно кожному.

Частиною культурної права вважається можливість брати участь в будь-якому виді творчості і мати захист моральних і матеріальних інтересів, що виникають при наявності інтелектуальної власності, художнього або наукового творчості.

Розвиток культури власної країни залежить від людей, які в ній проживають. Культурні права – це можливість кожної людини мати доступ до мистецтва всіх народів, сприяти якості культурного життя і мати гарантію участі у громадському культурному житті.

Соціальні права

Людина має право розпоряджатися собою, визначати вид діяльності і розвивати свою особистість. У соціально-культурних правах позначається, що кожна людина має право на власність, і ніхто не може позбутися цього. Право на економічну діяльність не прописано окремим пунктом в конституції, але даний пункт виходить з основного права економічної діяльності.

У конституції багатьох країн закріплено право людини на працю, а держава не зобов’язана забезпечити всіх громадян робочими місцями. Для забезпечення цієї можливості створюються методи впливу на підприємців щодо збільшення робочих місць.

Культурні права громадянина

Економічні, соціальні та культурні права людини тісно пов’язані між собою. Гідність громадянина полягає у свободі. Свобода совісті і думки сприяє духовному розвитку. Взаємовідносини громадянина і суспільства всередині країни визначають можливість реалізації прав людини. У деяких країнах колективне право стоїть вище індивідуального.

Про гідної реалізації культурних прав у країні говорить повага людини незалежно від його поглядів, переконань, релігії, культури, соціального статусу і національності. Право, закріплене в Конституції, не завжди реалізується в повній мірі. Наприклад, можливість людини жити в сприятливій екологічній обстановці не завжди можливо реалізувати у великих мегаполісах і поблизу заводів. Але зацікавлені особи можуть вимагати дотримання закону і поліпшення екологічного стану.

Право на культурне життя

Культурні права і свободи громадянина повинні реалізовуватися у всіх сферах творчої діяльності. Держава повинна забезпечити ефективні норми по захисту прав. Гарантом свободи людини є органи державної влади Російської Федерації. Важливим аспектом свободи вважається невтручання влади у творчу діяльність громадян, за винятком пропаганди насильства, війни, жорстокості, расової ненависті та будь-якої іншої нетерпимості.

Заборона на культурний розвиток може бути введений, якщо відбувається порушення чинного законодавства чи порушуються права інших громадян. Засоби масової інформації не можуть бути задіяні для вчинення злочину, поширення державної таємниці, закликати до захоплення влади, релігійної чи расової ненависті, порнографії, насильства і жорстокості. Розвиток окремої людини може відбуватися по його волі. Вибір сфери для творчості лежить на його плечах. Таким чином дотримуються культурні права всіх громадян.

Права дитини

Соціальні, економічні та культурні права дитини дотримуються з метою охорони здоров’я і реалізації моральних, духовних потреб. Частина прав даються дитині по досягненні 14 років. При цьому існують деякі поправки. Наприклад, займатися підприємницькою діяльністю можна з 18 років, але при вступі в шлюб цей поріг може бути знижений до 14 років. Мати у власності майно дитина може з народження, але розпоряджатися одноосібно не може. Право на розпорядження він отримує по мірі дорослішання.

Дитина після 14 років має право на працю, може сам вибрати вид діяльності або професію. Примусовий працю заборонено. Трудовий кодекс захищає дітей і матерів у разі нестачі матеріальних засобів для виховання дитини. Соціальні гарантії надаються малозабезпеченим, інвалідам, які втратили годувальника та багатодітним сім’ям.

Дитина має можливість на надання безкоштовної медичної допомоги, освіта та розвиток особистості. Він має можливість брати участь у культурному житті країни, отримувати доступ до культурних цінностей. Свобода вибору гарантується при визначенні виду творчості. Прищеплення з дитинства культурних традицій і звичаїв народу дозволяє формувати повноцінну особистість і прищеплювати патріотичне виховання.

Реалізація культурних прав

Культурні права – це можливість духовного розвитку людини. Право на здоров’я, на безпечні умови праці, на відпочинок в Росії захищені юридично. Прерогатива на здорове навколишнє середовище зобов’язує стежити за екологічним станом планети і накладає обов’язок берегти природу. При заподіянні шкоди навколишньому середовищу, громадяни або підприємства повинні понести відповідальність.

Право на соціальне забезпечення мають всі громадяни, які за станом здоров’я чи з інших причин не мають засобів до життя. Держава гарантує допомогу зі свого боку до тих пір, поки ситуація у людини не зміниться в кращу сторону.

Право на охорону здоров’я включає в себе безкоштовне медичне обслуговування в рамках поліса ОМС. Право на освіту – найбільш значуща право, яке створює передумову для духовного і культурного розвитку громадянина. Освіта суспільства сприяє розвитку досягнень в економічному та культурному житті країни.

Економічні права

Економічні культурні права є розвитком природних культурних прав людини. Всі громадяни є рівними і наділені однаковими правами. Глави Конституції різних сфер тісно пов’язані між собою. До них відносять:

 • приватної власності;
 • на вибір роду діяльності;
 • свобода торгівлі;
 • на страйки;
 • на відпочинок;
 • на життєвий рівень;
 • на медицину;
 • на підтримку сім’ї та материнства;
 • на соціальне забезпечення по старості, інвалідності, втрати годувальника;
 • авторські.

Економічні права мають такі ж дії, як і всі інші. Будь-які права людини накладають додаткові обов’язки.

Міжнародне поняття

Міжнародне культурне право необхідно для встановлення взаємодії між народами і створення сприятливих умов для миру на планеті. Розвиток відбувається в кіно, театрі, друковані видання та ЗМІ.

Розвиток міжнародних культурних взаємин відбувається при взаємній повазі суверенітету країни, законів і традицій. Однією з частин культури є питання охорони авторських прав всередині країни і за її межами. Вивезені історичні та культурні цінності за межами країни не позбавляються можливості володіти предметами.

Авторські права на створення літературного твору або наукової розробки обмежуються тією країною, у якої було створено. Але в іншій країні така можливість не визнається, тому іноземна книжка може бути переведена на іншу мову і видана без виплати гонорару автору.

Міжнародні взаємини регулюються Конвенцією про заснування всесвітньої ОРГАНІЗАЦІЇ інтелектуальної власності 1967 року. Величезну роль у розширенні міжнародних відносин зіграло Російське авторське товариство, яке бере участь у розробці та захисту авторських ліцензій.