Історія, значення і походження прізвища Єрьомін

Поняття «прізвище», згідно з тлумачним словникам, означає загальне ім’я для членів одного роду або сім’ї, яка передається у спадок. З латинської мови слово перекладається як «рід, родина». Вперше це поняття з’явилося в Стародавньому Римі і означав «людей, що ведуть загальне (спільне) господарство». У цю групу входили члени сім’ї, кровні родичі і раби. Дане іменування передавалося у спадок від батьків дітям.

В наші дні практично не знайдеться такої людини, який би не розумів значення поняття «прізвище», але мало, хто знає походження і значення свого власного родового іменування. У статті піде мова про історію, походження та значення прізвища Єрьомін. Носії її можуть відчувати гордість за своїх предків, відомості про яких містяться в документах, що підтверджують слід, залишений ними в історії нашої держави.

Походження прізвища Єрьомін відноситься до давнього типу російських родових наречений, які були утворені від простонародних форм церковних хрестильних імен. Прізвище стала відома з 17-го століття, відбувається вона з західних регіонів держави стародавніх слов’ян.

Релігійна версія. Прізвище Єрьомін: походження і значення

З прийняттям християнства в Стародавній Русі утвердилася релігійна традиція, згідно з якою при хрещенні називали дитину на честь святого, чиє ім’я шанували в цей день або в день народження малюка. Усі хрестильні наречення були запозичені з давніх мов: латинської, грецької, єврейської, вони були незвичні слуху і незрозумілі за змістом нашим предкам. Саме з цієї причини вони перетворювалися, поки не починали звучати на слов’янський манер.

Походження прізвища Єрьомін відноситься до характерного для слов’ян типом формування родових імен, які були утворені від зменшувально-пестливих форм церковних наречений. Більшість родових прізвиськ сформувалися від християнських імен, які містяться в святцях (церковний календар).

Не виняток і прізвище Єрьомін, походження якої пов’язано з народною формою крестильного імені Єремія. Це офіційна повна форма наречення, яка зустрічалася тільки в офіційних церковних документах, у побуті ж вживалася простонародні форми: Веремей, Веремій, Ярема, Еремча, Еря, від них і утворені Веремєєв, Єременко, Єремєєв, Еременков, Еремушкин, Яремчук, Еремко, Яременюк Єрьомін, Веремейчик, Єремченко, Еременюк, Еремичев, Єремчук відповідно. При цьому родинні форми на -чук і -енко, як правило, українські.

Популярність і поширеність зменшувально-пестливих форм хрестильних найменувань призвела до того, що в 16-17-му століттях, коли почався процес масового утворення прізвищ, саме ці скорочені прізвиська і стали основою багатьох родових імен.

Давньоєврейські коріння і святий покровитель

Ім’я Єремія прийшов до нас з давньоєврейської мови і означає «Бог піднесе». Воно увійшло до складу святців завдяки святому Єремії (один з чотирьох старозавітних пророків). Вважається, що він написав книгу «Пророцтво» і «Плач» про руйнування храму в Єрусалимі.

Прізвище Єрьомін: походження та історія виникнення

У 15-17-му століттях серед знаті на Русі розпочався процес формування фамільних імен, які передавалися у спадок разом з титулом і володіннями. Модель їх освіти формувалася тривалий час, як правило, використовувалися присвійні прикметники з суфіксами -ів, -ин, -ов. Вони вказували спочатку на батька, наприклад, Іванов – Івана син. Так з основою імені Єрема пов’язано походження прізвища Єрьомін.

Замість висновку. Стародавня форма російських родонаименований

Коли і де з’явилася вперше прізвище Єрьомін, в наші дні сказати точно дуже важко. Необхідно зазначити, що основна частина населення Російської держави отримали фамільні іменування тільки в 19-му столітті, але в ті часи форми родових прізвиськ утворювалися від більш правильних імен. Саме з цієї причини Еремеевых набагато більше, ніж Ереминых і Еремкиных, і звідси випливає, що форма Єрьомін виникла в більш ранній період утворення російських фамільних імен і містить в собі пам’ять про предків, є пам’яткою фольклору, древніх традицій і звичаїв слов’ян.

Про поширеність і популярність імені свідчить такий історичний факт, що ще в 13-му столітті був відомий володимирський воєвода Еремий, який брав участь у військовому поході проти татар, громивших Казань.