Функції та основні напрямки діяльності класного керівника: поняття, методика виховання дітей, цілі і завдання вчителя

Класний керівник, який є безпосереднім і основним організатором позаурочної роботи навчально-виховного характеру в тому чи іншому класі, завжди грав і продовжує грати важливу роль в російській школі. Саме він справляє значний вплив на становлення особистості дітей, а також на розкриття їх інтелектуального і творчого потенціалу.

Якщо класний керівник є справжнім професіоналом, то він неодмінно буде захищати інтереси і права дітей, організовуючи свій виховний процес на основі принципів гуманістичної педагогіки. А в тому випадку, коли діяльність цього вчителя буде мати ще і розвиваючий характер, то це допоможе дитині стати справжньою Людиною.

Трохи історії

Класне керівництво як інститут склалося досить давно. Сталося це ще при виникненні навчальних закладів. Таких педагогів у дореволюційній Росії називали класними дамами або класними наставниками. На них покладалися особливі обов’язки. Такі наставники повинні були знати про всі події, що відбувалися у підпорядкованих їм навчальних колективах, стежити за взаємовідносинами між учнями і формувати доброзичливу атмосферу у класі. Також цього педагогу необхідно було бути прикладом для наслідування в усьому, починаючи зі свого зовнішнього вигляду.

В СРСР класне керівництво було введено в 1934 р. На цю посаду призначався вчитель, який ставав відповідальним за ведення цілеспрямованої виховної роботи в даному учнівському колективі. Такі обов’язки були додатковими. Виконувалися вони вчителем крім основної викладацької роботи.

Види класного керівництва

На сьогоднішній день розглядається напрямок в освітньому процесі зазнало деякі зміни. Сталося це у зв’язку з наявністю кількох типів класного керівництва. Серед них:

 • Вчитель-предметник. Для цього педагога здійснення функції діяльності класного керівника є додатковою роботою.
 • Вчитель з мінімальною навчальної навантаженням. Це фахівець, який викладає окрему дисципліну в школі. Іноді, ставлячи такого вчителя на чолі дитячого колективу, його називають куратором, що в перекладі з латинського означає особу або піклувальника, який спостерігає за визначеною роботою.
 • Звільнений класний керівник. Ним є особа, яка виконує не тільки виховні функції.
 • Класний наставник. Деякі навчальні заклади запровадили для себе і таку посаду. Вона аналогічна звільненого класного керівника. Є ще й інший варіант назви такої посади. Це тьютор, що в перекладі з латинського означає «опікун», «покровитель» і «захисник». Тьютор – це педагог, що має саму невелику навчальне навантаження.
 • Варто відзначити, що функції, мета і завдання діяльності класного керівника при будь-яких версіях назви його посади приблизно однакові. Всі вони регулюються Статутом школи.

  Мета діяльності

  Щоденні зусилля класного керівника спрямовані на створення умов для самореалізації і саморозвитку особистості дітей. Досягнення такої мети дозволить які навчаються успішно соціалізуватися в суспільстві.

  Основними напрямами діяльності класного керівника є:

  • Створення умов, що дозволяють дитині нормально існувати в загальноосвітньому закладі.
  • Сприяння творчому різнобічному розвитку дітей, їх духовного становлення та розуміння сенсу життя.

  Серед основних напрямів діяльності класного керівника для досягнення поставлених цілей перебуває отримання і обробка інформації про своїх учнів, про їх соціальному оточенні і психофізичному розвитку, а також про наявні сімейні обставини. Отримані дані дозволяють:

  • контролювати хід процесу становлення особистості дітей та їхніх моральних якостей;
  • аналізувати характер впливів, що надаються на учнів.

  Все це дозволить досягти самовизначення, саморозвитку, самовиховання учнів і сформувати учнівський колектив. Адже основним завданням виховного і освітнього процесів має бути зовсім не придбання дітьми знань у вигляді набору теорій, фактів і певного матеріалу. Всі функції і напрями діяльності класного керівника повинні мати своєю метою зміна особистості школяра, яке відбувається завдяки самостійного вчення. Адже однією з основних цілей роботи закладу освіти є можливість саморозвитку і розвитку особистості, допомога в пошуку своєї індивідуальності і шляху, що веде до самоактуалізації.

  Класному керівнику, керуючому учнівським колективом і координуючий діяльність педагогів, доводиться займати двояку позицію. Адже з одного боку він є представником адміністрації школи, а з іншого виражає інтереси своїх учнів в процесі управлінської діяльності. Від цього завдання педагога значною мірою ускладнюється.

  Системність роботи

  Класний керівник є центральною особою у виховному процесі, який має місце в закладі освіти. При цьому діяльність учителя є досить багатогранною і складною. Функції та основні напрямки діяльності класного керівника входить проведення роботи не тільки з дітьми, але й зі своїми колегами. Велику роль в досягненні поставлених перед педагогом цілей відіграє взаємодія з батьками учнів і з громадськістю.

  Завдання та основні функції діяльності класного керівника визначені загальними виховними напрямками. Визначаються виходячи з умов, характерних для життя конкретного класу.

  У процесі становлення колективу дітей відбувається зміна і конкретизація завдань виховання. При їх визначенні педагог враховує вік школярів, їх успішність, рівень знань і дисципліни, а також наявність таких якостей, як колективізм, працелюбство і усвідомлення громадського обов’язку.

  Найбільш ефективне виконання основних функцій діяльності класного керівника стає можливим, якщо здійснюватися вони будуть у певній системі. Що вона являє собою? Система роботи, якої дотримується класний керівник, є сукупністю певних виховних заходів, які досить тісно пов’язані один з одним і випливають із завдань і цілей виховання. Вона передбачає продуманий відбір необхідного матеріалу, а також вміле використання педагогом методів впливу і найефективніших коштів.

  Відповідаючи на запитання: «Назвіть основні напрямки діяльності класного керівника», варто розглянути ті розділи роботи, які в сукупності і складаються в систему, що реалізується в рамках освітньої установи, виховної роботи.

  Вивчення учнів

  Існує 2 основних напрямки діяльності класного керівника в початковий період його вступу на посаду. Полягають вони у вивченні всього класу і кожного з учнів окремо. Подібна робота дозволяє створити необхідні умови для раціональної і правильної організації всього процесу виховання. Вивчення учнів має тривати протягом усього строку навчання. Це дозволить педагогові здійснити до них індивідуальний підхід.

  Напрямок, що припускає вивчення учнів, здатне досягти своєї мети і дати бажані результати тільки в тому випадку, коли воно буде відповідати ряду пропонованих до нього вимог:

 • Робота проводиться для підвищення якості навчання і виховання школярів. Класний керівник, грунтуючись на систематичному вивченні дітей, здатний творчо підійти до вибору методів і форм виховного впливу на учнівський колектив загалом і на кожного з його членів окремо.
 • При вивченні учнів вчитель буде чинити на них виховний вплив. Класному керівнику важливо «проектувати» розвиток у дитини позитивних якостей, а також подолання в його характері і поведінці наявних негативних рис.
 • Робота буде проводитися систематично і планомірно.
 • Вивчення дітей проводиться в тих природних умовах, які мають місце в їхньому житті.
 • Ознайомлення з умовами побуту дітей.
 • Вивченню підлягають не окремі риси учня, а його особистість загалом своєму прояві.
 • При проведенні роботи необхідно акцентувати увагу не на негативних, а на позитивних рисах поведінки і характеру дитини.
 • Дотримання перерахованих вище вимог дозволить значно підвищити ефективність вивчення класним керівником учнів. Для збору необхідної інформації вчитель може скористатися одним із наступних методів:

 • Повсякденне спостереження за дітьми на уроках і позакласних годинах.
 • Проведення групових та індивідуальних діагностичних бесід.
 • Відвідування учнів на дому.
 • Вивчення результатів, отриманих учнями при проведенні своєї діяльності.
 • Природний експеримент. Застосування даного методу передбачає включення дітей у певний вид діяльності. При цьому педагогові необхідно спостерігати за поведінкою своїх вихованців, виявляючи якості їх характеру.
 • Проведення рейтингу і виставлення компетентних оцінок. Подібні методи дозволяють педагогу накопичувати матеріал, який вказує на особливості поведінки дітей, їх інтереси, схильності і творчі здібності.
 • Зміцнення дисципліни і підвищення якісного рівня знань

  Розглянемо наступний розділ системи основних напрямів соціально-педагогічної діяльності класного керівника. Він являє собою зміцнення дисципліни і підвищення рівня знань.

  Зростання цих показників вказує на правильну організацію діяльності навчально-виховного характеру. Завдання класного керівника входить турбота про підвищення якості тих знань, які виходять школярами. Одне з його напрямків діяльності полягає і в попередженні второгодничества і відставання окремих учнів.

  Проведення позаурочної роботи

  Це ще один найважливіший розділ в системі основних напрямків змісту діяльності класного керівника. Сьогодні у школах вчителі застосовують найрізноманітніші форми подібної організації. Позакласні години дозволяють значно розширити рамки процесу виховання. При цьому така робота, як правило, поєднує в собі два основних напрямки діяльності. Це ідейно-виховне й організація практичних занять. У роботі вчителя кожне з них є досить важливим.

  Ті мені менш основні напрямки виховної діяльності класного керівника полягають в організації дитячого колективу. Цей розділ роботи вчителів знаходиться в списку ведучих. Об’єднуючи дітей у цілеспрямований і дружний колектив, педагог створює передумови для вирішення поставлених перед школою завдань навчально-виховного плану.

  Спільні зусилля педагогічного колективу

  Основні напрямки виховної діяльності класного керівника включають в себе і координацію роботи інших вчителів. І це повинно знайти своє відображення в Статуті школи. Серед обов’язків, покладених на кожного вчителя, знаходиться не тільки подання учням знань. Педагог повинен формувати світогляд дітей та розвивати їхні здібності, а також пізнавальні інтереси.

  У завдання та функції діяльності класного керівника входить забезпечення тісної співпраці з вчителями, які ведуть уроки у його учнів класу, з метою вироблення єдиних педагогічних впливів і вимог до школярів. Яким чином може бути досягнута поставлена мета? Для цього класному керівнику час від часу необхідно проводити зустрічі з педагогами свого класу, на яких повинні обговорюватися стан дисципліни, якість знань, а також виконання дітьми єдиних вимог. Активне спілкування в колективі вчителів дозволить класному керівникові значно поліпшити навчально-виховний напрямок своєї діяльності.

  Робота з батьками

  Це наступний розділ основних напрямів діяльності класного керівника. Коротко його можна описати як необхідність підтримання контакту з батьками своїх учнів. Саме через класних керівників здійснюється тісний зв’язок установи освіти з сім’єю, адже ці педагоги найбільше спілкуються з батьками, надають їм інформацію про поведінці дітей і про їх навчальної діяльності. Разом з близькими для своїх учнів людьми класний керівник виробляє єдину політику індивідуального виховного процесу. Це дозволяє вирішити задачі по становленню особистості дитини.

  Які методи можуть бути використані педагогом при роботі з батьками учнів? Серед них наступні:

 • Відвідування сім’ї. Даний метод є досить ефективним при проведенні виховної роботи. При відвідуванні сім’ї вчитель знайомиться з тими умовами, в яких живе його учень. При цьому відбувається бесіда з батьками, які розповідають про захоплення і нахили своєї дитини. Від педагога мами і тата можуть вислухати рекомендації щодо виконання їх сином або донькою домашніх завдань та ін.
 • Листування з батьками. Інформувати мам і тат про успіхи їхніх дітей можна не тільки в усній формі. Одним з альтернативних методів є ведення листування з батьками. Педагог може сповістити їх про шкільні справи, привітати зі святом, висловити побажання у вихованні дітей і дати дієві поради. Головним у листуванні є доброзичливий тон.
 • Батьківські збори. Даний метод – це своєрідний аналіз або осмислення, вироблене на основі досвіду виховання і педагогічних даних.
 • Дозвіллєві спільні заходи. Надати виховний вплив на дітей допоможе і позакласна діяльність за участю батьків учнів. Це спортивні змагання, концерти, підготовлені школярами, і різні вечора. Такі зустрічі дозволяють батькам краще пізнати власних дітей, виявивши нові сторони їх таланту, захоплень і інтересів.
 • Проведення університетів педагогічних знань. Цей метод роботи з сім’єю передбачає просвіта батьків у психолого-педагогічному напрямку. Такі заняття озброять тат і мам необхідними знаннями. Дорослі підвищать свою педагогічну культуру, ознайомляться з актуальними проблемами виховання виходячи з віку дітей. Застосування цього методу дозволить встановити контакт батьків з громадськістю, школи – з сім’єю для спільної взаємодії у виховній роботі.
 • Перераховані вище розділи є основними напрямками в діяльності класних керівників. Сукупність даних елементів представлена досить складною системою. Але саме її і має дотримуватись учитель, йдучи до стоїть перед процесом утворення мети.

  Перейдемо від розгляду основних напрямів діяльності класного керівника до функцій, покладених на нього.

  Когнітивно-діагностична

  Ця функція покладається на педагога при його вивченні учнів. Виконується вона при визначенні вчителем особливостей поведінки та розвитку учнів, а також у виявленні рівня їх вихованості.

  В рамках даної функції класний керівник з’ясовує стан здоров’я дітей, їх фізичний розвиток, характер навчання, міжособистісні контакти, що проявляються схильності, участь у громадській діяльності, ставлення до навчального процесу та динаміку успішності. Отримані дані повинні бути доведені до тих вчителів, які працюють з класом.

  Организаторско-стимулююча

  У рамках цієї функції, основні напрямки діяльності класного керівника і виконання його основних завдань пов’язані з умінням педагога організувати позаурочну роботу, адже участь школярів у цих заходах є справою добровільною. Саме тому подібну діяльність не варто пов’язувати ні з жорстким регламентуванням, ні з примусом учнів.

  Позакласну роботу в рамках виконання организаторско-стимулюючої функції необхідно провести таким чином, щоб вона захопила дітей своєю високою змістовністю. Так, навіть у традиційній зустрічі Нового року або при підготовці до свята іменинників слід постійно застосовувати незвичайні сценарії.

  Об’єднаного об’єднує

  Дана функція є дієвою формою виховання. У процесі становлення особистості учня важливу роль відіграє атмосфера у класі, турбота дітей один про одного, товариське спілкування, а також вплив колективу.

  Основним завданням вчителя при виконанні цієї функції є запобігання появи угруповань учнів, які мають негативну спрямованість. Зробити це дозволить втягнення дітей у цікаву спільну діяльність.

  Координуюча

  Виконання цієї функції та основні напрямки діяльності класного керівника поєднуються один з одним у розділах спільної роботи вчителя з педагогічним колективом і батьками. Це дозволяє усунути проблеми у вигляді недоліків у домашньому навчанні дітей, відхилень у їх поведінці і т. д.

  Особистісно-розвиваюча

  Здійснення даної функції необхідно для надання виховній роботі, що проводиться класним керівником, активного педагогічного впливу на наступне:

  • особистісні якості учнів;
  • стимулювання сфери потребностно-мотиваційного характеру у дітей;
  • активність навчально-пізнавального характеру;
  • естетичне і моральне формування особистості;
  • розвиток творчих задатків і здібностей і т. д.

  Обов’язки вчителя

  Здійснення всіх функцій і напрямів діяльності класного керівника пов’язана з дотриманням ним посадової інструкції. Саме в ній говориться про обов’язки педагога, до яких відносяться:

  • всебічне вивчення учнів;
  • щоденне спостереження за успішністю класу;
  • контроль виконання учнями домашньої роботи, а також регулювання обсягу пропонованих їм завдань;
  • регулярне проведення зборів школярів у класі;
  • залучення дітей у роботу гуртків;
  • організація заходів, в яких застосовується суспільно корисну працю;
  • надання допомоги добровільним дитячим та юнацьким організаціям в рамках проведеної ними роботи.

  При виконанні своїх обов’язків класним керівникам необхідно вести певну документацію, в числі якої знаходяться:

  • плани роботи на чверть;
  • контроль над щоденниками учнів;
  • оформлення класного журналу.

  Свою роботу класні наставники здійснюють під безпосереднім керівництвом шкільного директора і його заступників. Всі вони повинні надавати необхідну допомогу вчителям організаційно-педагогічного характеру.