Суспільний інтерес – особливості поняття

Суспільні інтереси – соціологічне поняття, що характеризує інтереси спільноти людей або середньостатистичного представника населення в рівні добробуту, безпеки, стабільності та прогресу і т. д. Вони існують поряд з державними і особистими. Часто вони протиставляються один одному. Відмінність суспільного інтересу від особистого полягає в тому, що перший характеризується широкою поширеністю серед населення, а другий характеризує особисті інтереси конкретного громадянина.

Головним захисником громадських інтересів покликане бути держава. Нерідко цим займаються і приватні організації або громадські. Вони проводять моніторинг обстановки, організовують мітинги, намагаються впливати на місцеві і федеральні влади в цілях захисту прав та інтересів жителів країни. Їх дії можуть доходити аж до спроб зміни законодавства через звернення в міжнародні органи і Конституційний Суд.

Державний і суспільний інтереси не завжди збігаються. Це змушує владу шукати компроміс і впливати на масове (громадське) свідомість через ЗМІ. Досі не встановлена межа між приватним інтересом окремих людей і суспільних, що говорить про розпливчастості поняття.