Суспільний інтерес – особливості поняття

Суспільні інтереси – соціологічне поняття, що характеризує інтереси спільноти людей або середньостатистичного представника населення в рівні добробуту, безпеки, стабільності та прогресу і т. д. Вони існують поряд з державними і особистими. Часто вони протиставляються один одному. Відмінність суспільного інтересу від особистого полягає в тому, що перший характеризується широкою поширеністю серед населення, а другий характеризує особисті інтереси конкретного громадянина.

Головним захисником громадських інтересів покликане бути держава. Нерідко цим займаються і приватні організації або громадські. Вони проводять моніторинг обстановки, організовують мітинги, намагаються впливати на місцеві і федеральні влади в цілях захисту прав та інтересів жителів країни. Їх дії можуть доходити аж до спроб зміни законодавства через звернення в міжнародні органи і Конституційний Суд.

Державний і суспільний інтереси не завжди збігаються. Це змушує владу шукати компроміс і впливати на масове (громадське) свідомість через ЗМІ. Досі не встановлена межа між приватним інтересом окремих людей і суспільних, що говорить про розпливчастості поняття.

Правовий захист громадських інтересів

Така захист грунтується на одвічному прагненні людей до соціальної справедливості. У зв’язку з цим з’явився спеціальний термін: «право громадського інтересу». Найчастіше він застосовується на теренах колишнього СРСР. Їм апелюють, насамперед, представники правозахисних організацій, екологи, юристи-професіонали та інші правозахисники. Загальним для всіх цих груп є прагнення використовувати право в якості інструменту для вирішення соціальних та інших проблем. Заснована на цих принципах діяльність полягає в повазі прав людини, відкритого суспільства, демократії і верховенства права.

Роль держави у формуванні суспільних інтересів

Колективні інтереси народних мас змінюються протягом всієї історії людства. Найчастіше вимоги людей зростають, але змінюється і сам спектр переваг, змінюються акценти. Раніше найважливішим компонентом було право на безпеку, особисту свободу і вільний працю. А, наприклад, право на відпочинок йшло на другий план. Зараз громадських інтересів значно більше, ніж було раніше. Держава впливає на інтереси людей за допомогою телебачення та інших ЗМІ. Воно намагається повернути їх переваги і пріоритети в більш вигідну для себе сторону.

Зараз в Росії стає все більш популярним мати автомобіль. Тобто володіння ним – це вже суспільний інтерес. Аналогічний висновок можна зробити і щодо збільшення розміру житла. Та житлову площу, яка задовольняла радянської людини, навряд чи влаштує нинішнього росіянина. У той же час для японця достатньо і менших величин.

До нових суспільним інтересам можна віднести право на користування інтернетом, мобільним зв’язком, планшетом і іншої подібної електронікою. Раніше це не входило в цивільні інтереси людей.

Чи є такі поняття в законодавстві РФ?

Законодавство Російської Федерації не містить будь-яких визначень громадських, державних та публічних інтересів. Деякі вказівки щодо цих понять є у ЦК РФ Верховного Суду РФ. Там сказано, що використання та публікація зображення конкретної людини можлива тільки, якщо є публічний інтерес, а саме у випадках, коли громадянин є важливою громадською та політичною фігурою, а використання зображення потрібно для проведення громадської дискусії або в цілях задоволення суспільно значимого інтересу громадян. Проте в ситуаціях, коли метою публікації і використання зображення є чисто обивательський інтерес до його особистого життя або переслідується комерційна мета, для публікації необхідно буде отримати дозвіл у цього громадянина.

Що розуміється під громадським

Законодавство не відносить будь-який інтерес населення до категорії суспільних інтересів. У них входять тільки найбільш значущі, такі, як забезпечення безпеки (національної, екологічної, особистої тощо), прав і свобод громадян. До суспільних інтересів можна віднести надання допомогою ЗМІ інформації про перевищення повноважень та іншої інформації, що стосується суспільно значущої діяльності посадової особи. Але при цьому публікацію матеріалів про приватне життя людини, діяльність якої не є суспільно значимою, вже не можна вважати діяльністю, що задовольняє інтереси суспільства.

Висновок

Таким чином, інтереси держави і громадські є важливими компонентами існування будь-якої країни. Особисті інтереси часто збігаються з суспільними, але далеко не завжди. Адже вони набагато більш різноманітні та індивідуальні. У законодавстві РФ немає чітких визначень таких понять. До того ж на відміну від особистих і державних інтересів, інтереси соціуму не завжди можуть бути визначені однозначно.