Соціальна ситуація: поняття, основні характеристики та історія виникнення

Що таке соціальна ситуація? Якщо на питання відповість хоча б дві людини з десяти це вже буде успіх. Але на жаль, у більшості своїй люди далекі від соціології. Пропонуємо заповнити прогалини в знаннях! І з’ясувати не тільки поняття соціальної ситуації, але і її види.

Термінологія

Що ж вкладається в це поняття? Соціальною ситуацією називають комплекс положень, обставин і обстановки. При цьому обставиною вважається така умова, що визначає положення існування чого-небудь.

Термін вважається одним із найважливіших понять соціальної психології. Ситуацію можна розглядати по-різному, наприклад, як те, що створене людиною в процесі взаємодії з оточуючими. Так само можна поставитися, як до ситуації, яка існує автономно від учасників або учасника.

Як ви вже зрозуміли, фахівці дотримуються різних точок зору, тому варто розглянути кожну.