Організаційні відносини: види, структура, опис

Під організаційними відносинами в системі менеджменту слід розуміти своєрідну форму розподілу повноважень. Вони покликані повноцінним чином забезпечити виконання як загальних, так і конкретних управлінських завдань. Ці відносини повинні зберігати в цілісності вертикальні і горизонтальні зв’язки, а також поділ функцій, пов’язаних з управлінням. Розглянемо їх класифікацію й інші важливі аспекти теми.

Координаційні відносини в менеджменті

Вертикальне розподіл виявляється за допомогою кількості рівнів менеджменту і їх директивних відносин, підпорядкованості. Якщо говорити про горизонтальному поділі, то воно визначається за допомогою галузевих ознак і може бути орієнтованим на допоміжні процеси виробництва в сфері промисловості, просторові фактори виробничого підприємства або вироби, що виготовляються.

У названих випадках організаційно-правові відносини в управлінській системі регулюються через розподіл конкретних завдань і функцій між всіма структурними підрозділами підприємства. Крім цього, організаційна структура компанії багато в чому визначає компетентність у плані вирішення певних завдань і взаємодії окремих складових. Саме так формується ієрархічна структура фірми.