Культурні конфлікти: визначення, види причини та способи врегулювання

Конфлікти, що відбуваються при зіткненні культурних цінностей, захопили сучасний світ. Сюди відноситься масштабні антирелігійні гоніння в СРСР, ісламський фундаменталістський політичний рух, засноване на релігійних переконаннях, не викликала практично ніякої міжнародної реакції окупація Китаєм території незалежного Тибету і так далі.

Широке визначення

Джонатан Тернер, заслужений професор соціології Каліфорнійського університету, визначив поняття “культурний конфлікт” так: це конфронтація, яка відбувається внаслідок відмінностей культурних переконань, світогляду, які надають окремої особистості або соціальної групи впевненість у своїх поглядах на світ. Конфлікт з’являється тоді, коли очікування від людей певної поведінки, обумовленого їх походженням, не виправдовуються.

Конфлікти культурних цінностей важко вирішити, тому що сторони переконані у правильності свого світогляду. Всі проблеми такого роду особливо загострюються, коли мова йде про політичну сферу. В якості прикладу тут можна привести дебати навколо проблеми морального і юридичного статусу штучних абортів.

Сучасним культурним конфліктом є етнічні чистки. Результатом конфліктів можуть стати збройні зіткнення. Найбільш відомим прикладом збройного конфлікту культурних цінностей є розбіжності навколо проблеми рабства, які призвели до війни в США. Тут з’являється й інша складність. Мова йде про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту.