Істина в обществознании: визначення поняття, критерії

Людину завжди хвилювало навколишній його світ. Протягом усієї своєї історії він прагнув до пізнання тих закономірностей, відповідно до яких розвивається природа навколо, а також він сам. Але яким чином слід відрізняти справжнє, правдиве знання від омани? Відповідаючи на це питання, філософи і почали формування такого фундаментального концепту, як істина.

Що таке істина? Основні визначення

Сучасна і загальноприйнята трактування істини сходить до вчення Арістотеля. Він вважав, що істина не залежить від суб’єкта пізнання і повинна спиратися тільки на властивості безпосередньо досліджуваного об’єкта. В іншому випадку, стверджував він, істинними могли б вважатися абсолютно протилежні за своїм змістом висловлювання.

Два основних її визначення були сформульовані пізніше. Саме на основі цих класичних висловлювань ми можемо виділити загальне поняття істини в обществознании.

Згідно Ф. Аквинскому, «істина є тотожність речі і подання».

Р. Декарт писав: «Слово «істина» означає відповідність предмету думки».

Отже, під істиною в обществознании розуміється відповідність отриманих знань про пізнавану предмет самому предмету.