Бінарні опозиції: визначення, особливості та цікаві факти

Небулярная опозиція (також бінарна система) — це пара пов’язаних між собою термінів або понять, які мають протилежне значення. Це система, за допомогою якої мову і мислення, дві теоретичні протилежності, суворо визначені і протиставляються один одному. Це контраст між двома взаємовиключними термінами, такими як включення і вимикання, вгору і вниз, вліво і вправо. Значення словосполучення “бінарна опозиція” позначає важливу концепцію структуралізму, яка проголошує відмінності фундаментальними для всієї мови і мислення. У структурализме вона розглядається як фундаментальний організатор людської філософії, культури і мови.

Зародження

Бінарна опозиція зародилася в теорії структуралізму Соссюра. За словами Фердинанда де Соссюра, опозиція — це засіб, за допомогою якого одиниці мови мають значення. Кожна одиниця визначається при зіткненні з іншим терміном, як у двійковому коді. Це не суперечливе ставлення, а структурний, доповнює. Соссюр продемонстрував, що суть знаку походить від його контексту (синтагматичного вимірювання) і групи (парадигми), до якої він належить. Прикладом цього є те, що не можна осягнути «добро», якщо ми не розуміємо «зло».