Валовий внутрішній продукт та чистий внутрішній продукт

Валовий внутрішній продукт та чистий внутрішній продукт – одні з найважливіших показників макроекономіки. ВВП показує сукупну ринкову вартість усіх послуг та товарів, вироблених у межах країни протягом 1 року. Він визначається по всіх секторах економіки і не залежить від того, яка частка виробленої продукції пішла на експорт, була продана або накопичена всередині країни. Зазвичай внутрішній продукт вказується в національній валюті держави. Так само може визначатися в доларах США.

Автором цього терміна є Саймон Кузнець, який запропонував її в 1934 році (США). У 1971 році він отримав Нобелівську премію. Близьким поняттям є валовий національний продукт.

Що таке чистий внутрішній

Під цим терміном розуміють різницю між ВВП і величиною споживання капіталу:

ЧВП = ВВП – ПОК.

Це і є формула розрахунку чистого внутрішнього продукту. Таким же чином визначається величина національного доходу (НД). Виходить, що НД = ЧВП.