Валовий внутрішній продукт та чистий внутрішній продукт

Валовий внутрішній продукт та чистий внутрішній продукт – одні з найважливіших показників макроекономіки. ВВП показує сукупну ринкову вартість усіх послуг та товарів, вироблених у межах країни протягом 1 року. Він визначається по всіх секторах економіки і не залежить від того, яка частка виробленої продукції пішла на експорт, була продана або накопичена всередині країни. Зазвичай внутрішній продукт вказується в національній валюті держави. Так само може визначатися в доларах США.

Автором цього терміна є Саймон Кузнець, який запропонував її в 1934 році (США). У 1971 році він отримав Нобелівську премію. Близьким поняттям є валовий національний продукт.

Що таке чистий внутрішній

Під цим терміном розуміють різницю між ВВП і величиною споживання капіталу:

ЧВП = ВВП – ПОК.

Це і є формула розрахунку чистого внутрішнього продукту. Таким же чином визначається величина національного доходу (НД). Виходить, що НД = ЧВП.

Визначення ВВП

Валовий внутрішній продукт – це сумарна вартість всіх вироблених у межах країни товарів і послуг за період в 1 рік. Він визначається як сума доданої вартості за всіма галузями економіки (або секторами) і чистих податків на продукцію.

Цей термін легко розшифровується. Слово «валовий» (валовий) означає суму всіх вартостей, а слово «внутрішній» говорить про те, що всі товари були вироблені всередині країни. Це і є пояснення того, що таке ВВП в економіці простими словами.

При цьому важливо врахувати, що визначається такий показник по всім виробництвам, що знаходяться в межах кордонів держави, навіть якщо вони належать іноземним громадянам і компаніям.

В економіці ВВП вважається одним із ключових показників, що відображають кількісно її розмір і розвиток. Якщо валовий внутрішній продукт зростає, то це означає, що економіка розвивається. Однак це не завжди означає розвитку країни в цілому.

Дивіться також:  Микола Цукрів: біографія, фільмографія, цікаві факти

Структура і розмір ВВП

Структура валового внутрішнього продукту різко розрізняється між різними державами, а також змінюється з плином часу. У багатьох країнах велику роль в ній відіграють доходи від продажу сировини. До них відносяться держави Перської затоки, деякі Латинської Америки, Росія та деякі інші держави. В інших країнах, наприклад, в Японії, Китаї і США, більше значення має виробництво кінцевої продукції. Є й такі держави, де великий внесок у ВВП вносить туризм або банківські послуги.

Номінальний і реальний

Номінальний внутрішній продукт визначається в національній валюті при поточному рівні цін. При наявності інфляції вона зростає, а при дефляції, навпаки, знижується. Таким чином, він не завжди відображає стан економіки. При визначенні реального ВВП береться певний базовий рівень цін. Відношення номінального до реального валового внутрішнього продукту називається дефлятором ВВП. Якщо показник вимірюється в доларах або євро, то він буде більш стабільним, так як ці валюти менше схильні до інфляції. Наприклад, ВВП в доларах буде визначатися, як номінальний ВВП в рублях, поділений на число рублів, що дорівнює одному долару.

Що таке валовий національний

Валовий національний продукт (скорочено ВНП) – сукупна вартість вироблених усіма громадянами і компаніями країни товарів і послуг. В даному випадку йде саме прив’язка до приналежності виробників до тієї або іншій країні, в той час як географія виробництва в розрахунок не береться. Цим він і відрізняється від ВВП.

Що таке ВВП на одну людину

Це показник більш важливий при оцінці рівня життя людей, ніж валовий внутрішній продукт. Він розраховується як відношення ВВП до кількості жителів країни. Чим вища чисельність населення, тим більше людей ділять між собою ВВП. При цьому даний показник не враховує розподілу валового продукту між різними громадянами. Таким чином, він не достатній для об’єктивної оцінки загального рівня добробуту людей і рівня бідності в країні.

Дивіться також:  Швидкі побачення: відгуки, умови спілкування, плюси і мінуси зустрічей

В яких країнах найбільший і найменший ВВП

Традиційно на першому місці за показниками ВВП стоять США. Менше, але теж величезний, ВВП Саудівської Аравії. Це пов’язано з виручкою від видобутку нафти в цій країні. Досить високий внутрішній продукт Японії, Китаї, Німеччині, Франції, Великобританії, Австралії.

Найнижчий ВВП в країнах Центральної і Східної Африки. Це пов’язано з бідністю природних ресурсів і відсталість цих країн.

Висновок

Таким чином, чистий внутрішній продукт, як і валовий внутрішній, дають кількісну характеристику стану економіки країни і динаміки її розвитку, але не завжди свідчать про розвиток держави в цілому. ВВП може визначатися по номінальних грошових величин або в більш об’єктивній формі, але завжди за період в 1 рік. Структура ВВП унікальна для кожної країни. Розмір цього показника теж сильно розрізняється. Чистий внутрішній продукт неможливо визначити, не знаючи валового.